Dodatkowy zasiłek dla rodziców w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i edukacyjnych

girl 1809623 1280W związku z podjętymi przez rząd działaniami profilaktycznymi związanymi z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 i zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków na dwa tygodnie (do 25 marca br.) rodzice mogą wnioskować o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na stronie internetowej Zakładu Opieki Zdrowotnej pojawiły się informacje na ten temat. Wynika z nich, że „dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia; są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą)”.

Zasiłek przysługuje w dniach od 12 do 25 marca br. i chcąc go uzyskać, należy złożyć u swojego pracodawcy (bądź zleceniodawcy) oświadczenie, którego wzór jest do pobrania na stronie internetowej ZUS-u.

Szczegóły dotyczące dodatkowego zasiłku przysługującego rodzicom w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków (razem z wzorem oświadczenia do pobrania, które należy złożyć u pracodawcy) dostępne są tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar