Dlaczego tak ważne jest angażowanie się w działalność rad rodziców

Kto z nas choć raz nie brał udziału w żenujących „wyborach” do rad rodziców na pierwszym w roku szkolnym zebraniu, kiedy na pytanie o kandydatów, większość z nas bądź to z paniką rozgląda się po bokach, bądź to uporczywie wpatruje w blat stolika. Jakbyśmy się co najmniej przenieśli w czasie i właśnie matematyk zapytał: kto chętny, żeby rozwiązać to zadanie przy tablicy?  Rzecz oczywista, nie w każdej szkole wygląda to tak samo, nie generalizujmy, ale nie są to niestety przypadki odosobnione.

 

Tymczasem aktywnie działająca rada rodziców, autentycznie korzystająca ze swoich praw, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Czyli mówiąc wprost, ogromny wpływ również na to, co i jak naszym dzieciom będzie przekazywane, jak będą kształtowane poza domem.

 

Jeśli spojrzeć chociażby na najważniejsze kompetencje rad rodziców - a zatem: uchwalanie (w porozumieniu z radą pedagogiczną) programu wychowawczo-profilaktycznego; wyrażanie zgody na działalność w szkole organizacji społecznych; wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela przez dyrektora; partycypowanie w ocenie pracy dyrektora; udział w komisji konkursowej, która wybiera dyrektora; występowanie do dyrektora (a także do innych organów szkolnych), organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły; opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego; opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora; opiniowanie wykorzystywanych w szkole podręczników – to sprawa robi się naprawdę poważna. Naprawdę bardzo ważne jest, kto reprezentuje nas rodziców w szkole.

 

Warto pamiętać, że szkoła to instytucja świadcząca usługi rodzinie, i to my rodzice powinniśmy sprawować nad nią kontrolę, między innymi za pomocą rady rodziców. Bardzo istotne jest zatem, kto będzie członkiem tej rady i jak będzie wykonywał swoje obowiązki. 
 

Zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com

 

Fixed Bottom Toolbar