Cyberprzemoc – poważny problem naszych dzieci

Fot. do tekstu nr 3„Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne” – tyle o tym, czym jest cyberprzemoc napisano w Wikipedii. 

Za tymi słowami idą jednak dość przerażające liczby, otóż - według doniesień portalu Niezalezna.pl zawartych w artykule Co piąty nastolatek jest poniżany lub ośmieszany w Internecie - „57 proc. dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej (…) co przekłada się również na sferę online, gdzie wyzywania doświadczyło ponad 32 proc. nastolatków, a poniżany i ośmieszany w Internecie przez swojego rówieśnika był co piąty z nich (ponad 19 proc.)”.

Co gorsze, za tymi liczbami są udręczeni młodzi ludzie, którzy (na ogół w milczeniu) znoszą to niekiedy latami. Warto więc, żebyśmy jako rodzice byli czujni. A gdzie się zwrócić o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba? We wspominanym artykule inforumują, że „w takich sytuacjach zwrócić się można do Poradni Dziecko w Sieci prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” w Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie i dodają, że „zajmuje się ona problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i Internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem mediów elektronicznych”. Co więcej, „wsparcie skierowane jest do dzieci i młodzieży oraz do ich rodziców, opiekunów i profesjonalistów pracujących z dziećmi – np. nauczycieli”. Możliwa jest też konsultacja telefoniczna w każdy poniedziałek od godziny 13: do 15:00 pod numerem telefonu 800 100 100.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar