85 procent dorosłych chce ochrony dzieci przed pornografią w Internecie

igromania 1894847 1280Łatwy dostęp do pornografii w Internecie stanowi bardzo poważne zagrożenie dla naszych dzieci. Zwracał na to uwagę m.in. seksuolog, dr Bogdan Stelmach, który w wywiadzie dla nas mówił: „Potęga oddziaływania pornografii wpływa niezmiernie destrukcyjnie na sposób postrzegania partnera, zmienia spojrzenie na kobietę, zmienia pojęcie „obiektu seksualnego”, zmienia podejście do bliskości… W konsekwencji uniemożliwia w przyszłości zbudowanie trwałego związku. Unieszczęśliwia. Tymczasem, kiedy dziecko odkryje, że może się masturbować przy pornografii i jest przyjemnie, to jest to już nie do odkręcenia. Oczywiście, może być później leczenie, ale to co się zagubiło w mechanizmie rozwojowym jest już nie do odzyskania”.

Dr Stelmach, który zajmuje się terapią osób uzależnionych od pornografii, we wspomnianym wywiadzie, tłumaczył także, że „pornografia to jest straszna trucizna, to wejście w świat ludzi zniewolonych. (…) to wbrew pozorom nie jest totalna wolność, wręcz przeciwnie, to ogromne zniewolenie”. I dodał, że „jedynym rozsądnym wyjściem jest (…) skutecznie odciąć dzieci i młodzież od pornografii. Wszelkie rozmowy na ten temat, programy profilaktyczne, edukacja są stratą czasu, jeśli dzieci i młodzież wciąż będą miały powszechny i łatwy dostęp do pornografii”. Tymczasem, jak dodał „12 procent chłopców w wieku gimnazjalnym codziennie ogląda pornografię a 47 procent robi to okazjonalnie. Przy czym nie ma znaczenia czy jest to już uzależnienie czy nie (które jest już kompletnym dramatem i katastrofą), ponieważ w każdym przypadku oddziaływanie pornografii jest bardzo groźne”.

A jakie zdanie na temat powszechnej dostępności pornografii w Internecie, także dla młodych, mają dorośli Polacy? Otóż, z badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa wynika, że 85 procent badanych uważna, że "pornografia w Internecie powinna być dostępna tylko dla dorosłych". Szczegóły dostępne są w publikacji „Dorośli w Polsce chcą skuteczniejszej ochrony dzieci przed pornografią” zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia, z której można się również dowiedzieć, że „blisko 68 proc. spośród 2 015 dorosłych respondentów uważa, że byłoby uzasadnionym wprowadzenie na stronach pornograficznych realnej weryfikacji wieku osób je odwiedzających przy założeniu, że nie będzie konieczne podawanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres odwiedzającego daną stronę”.

Okazuje się ponadto, że powstał zespół – w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Fundacja Panoptykon, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB, Związek Dużych Rodzin 3+, NASK i Rzecznik Praw Dziecka - którego celem jest „znalezienie rozwiązań, które w najlepszy możliwy sposób godziłyby takie wartości jak ochrona dzieci, prywatność, wolność gospodarcza i wolność słowa”.


(twojasprawa.org.pl)


Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar