Tylko długofalowa polityka prorodzinna przynosi efekty – czeski „cud” demograficzny
Zdjęcie: Pixabay.com

Tylko długofalowa polityka prorodzinna przynosi efekty – czeski „cud” demograficzny

Podczas, gdy w zdecydowanej większości krajów europejskich narastają problemy demograficzne i maleje liczba urodzeń dzieci, Czechy przodują w Europie pod względem dzietności. Współczynnik dzietności wyniósł tam w 2021 r. 1,83, podczas gdy w Polsce był na poziomie 1,33 (średnia w całej Unii Europejskiej to 1,53). Kluczem do sukcesu jest stabilizacja gospodarcza w powiązaniu z wieloletnią polityką prorodzinną, którą nasi południowi sąsiedzi prowadzą konsekwentnie od kilkudziesięciu lat.
 
870 pexels gustavo fring 4148842
 

Współczynnik dzietności – co to jest?

Współczynnik dzietności to miara określająca przeciętną liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.
 
870 Dzialaj z nami
 
Powszechnie przyjmuje się, że współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń. Jest to całkiem logiczne, bo rodzice muszą mieć średnio dwójkę dzieci, aby populacja nie malała. Mały naddatek ponad 2 jest skutkiem śmiertelności młodych (nie każdy dożyje wieku rozrodczego). Poziom ten jest obecnie poza zasięgiem niemal wszystkich gospodarek rozwiniętych.
 

Stabilizacja i konsekwencja

Jeszcze w 1999 roku kobiety czeskie rodziły w ciągu swojego życia około 1,13 dziecka. Wzrost urodzin w ostatnich dwóch dekadach, jak twierdzą specjaliści, wynika ze stabilności czeskiej gospodarka (wzrost PKB). Młodzi ludzie szybko znajdowali pracę po zakończeniu edukacji, bezrobocie było prawie zerowe, stać ich było na wynajęcie mieszkań i założenie rodzin. W środowisku czeskim dzietność jest ściśle związana z sytuacją gospodarczą i perspektywami ekonomicznymi.
 
Władze Czech mocno wspierają rodziców. Funkcjonuje tam od lat korzystna i stale ulepszana polityka rodzinna, która opiera się na wspieraniu łączenia pracy i rodziny. W Polsce bardziej zdecydowana polityka prorodzinna (niektórzy twierdzą, że takiej polityki wcześniej w ogóle nie było) jest prowadzona dopiero od kilku lat.
 
870 pexels yan krukau 4668991
 
Czesi konsekwentnie (już od lat 70., z przerwą pod koniec XX wieku) budowali swój własny model polityki rodzinnej, dopasowany do potrzeb rodzin oraz systemu wartości obywateli. Fundamentem tej koncepcji jest tzw. model sekwencyjny (praca - opieka nad dzieckiem bez aktywności na rynku pracy - powrót do pracy). Większość Czechów uważa, że to właśnie wychowanie dzieci jest ich obowiązkiem wobec społeczeństwa, a nie praca.
 

Korzystny urlop rodzicielski i warunki pracy po powrocie

Polityka socjalna państwa ma postać stosunkowo hojnych i długich urlopów rodzicielskich, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu dzietności. Według badań urlopy rodzicielskie cieszą się autentycznym i powszechnym poparciem w środowisku czeskich rodziców. Nie powiodły się podejmowane w przeszłości próby skrócenia lub ograniczenia urlopów rodzicielskich.
 
870 family 3381858 1280
 
Rodzice w Czechach mogą liczyć m.in. na cztery lata urlopu rodzicielskiego i 300 000 czeskich koron (ok. 60 tys. zł) zasiłku rodzicielskiego. Zadbano też o korzystne warunki pracy rodziców w niepełnym wymiarze godzin. Państwo, podobnie jak w Polsce (Programy Maluch i Maluch Plus), inwestuje w rozwój opieki przedszkolnej, aby rodzice mogli płynnie wrócić do pracy po urlopie wychowawczym. Obecnie w Czechach trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad pracy zdalnej (tzw. home office). Dla rządzących ważne jest, aby państwo przygotowało dla rodzin takie warunki, które pozwolą im na wybór życia rodzinnego i zawodowego zgodnie z indywidualnym wyborem, według potrzeb i poczynionych planów.
 

Polacy monitorują czeski sukces

Czeski sukces dzietności zauważany jest także w Polsce. Konferencję poświęconą temu zjawisku zorganizował w Warszawie Instytut Pokolenia, który przygotował z tej okazji specjalny raport. Pisaliśmy o tym w tekście Czeski sukces demograficzny – debata w Instytucie Pokolenia.
 
870 KADR 2022 10 17
 
Podczas prezentacji raportu informowano, że od 1999 roku w Czechach krzywa dzietności rośnie. Bardziej opłaca się tam być rodzicem, istnieje więcej zasiłków macierzyńskich, zasiłek ojcowski. Ojciec może zastąpić mamę w wychowywaniu dziecka, jest też zasiłek wychowawczy wypłacany do 4 roku życia, są bardzo duże ulgi podatkowe. Istnieje możliwość elastycznej pracy wykonywanej np. w domu.
 
Na ten sukcesu czeskiej dzietności wypowiedział się także ostatnio prof. Michał A. Michalski z UAM w Poznaniu, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, która działa także na polu promocji rodzicielstwa, wychowania i edukacji zarówno rodziców, jak i dzieci oraz młodzieży. Na antenie Radia Poznań stwierdził, że Polska powinna brać przykład z Czech. Według naukowca, nasz południowy sąsiad rozwiązał swoje problemy demograficzne.
 
870 2023 03 29 20
 
- Czeskim rodzicom łatwiej wrócić na rynek pracy po wychowaniu dzieci, ponieważ dłużej, niż w Polsce jest tam niskie bezrobocie – zauważył prezes M. Michalski. - Tam są dwa bardzo ciekawe elementy odróżniające sytuację Czech od Polski. Po pierwsze, Czesi od dłuższego czasu, dłużej niż my znają sytuację niskiego bezrobocia. Niskie bezrobocie to coś, do czego się przyzwyczajamy, Czesi mieli ten komfort wiele lat. To tworzy przekonanie, że powrót na rynek pracy nie jest problemem. A druga rzecz, że kiedy pojawiło się pytanie, co jest pierwszym obowiązkiem wobec społeczeństw - to Polacy odpowiadają, że praca, a Czesi - urodzić dzieci, założyć rodzinę. Czesi kojarzeni trochę inaczej, mniej zaangażowani, w kwestii przywiązania do rodziny, przeganiają nas – dodał naukowiec.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: bankier.pl, finanse.wp.pl, rmf24.pl , Next.gazeta.pl, obserwatorgospodarczy.pl, radiopoznan.pl, forsal.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com, Instytut Pokolenia, Radio Poznań
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar