Dzień Nauczyciela – jak najlepiej podziękować wychowawcom i pedagogom
Zdjęcie: Pexels.com

Dzień Nauczyciela – jak najlepiej podziękować wychowawcom i pedagogom

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, zwany też Dniem Nauczyciela. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, a w szkołach odbywają się poświęcone mu uroczystości. Niektóre placówki ogłaszają ten dzień jako całkowicie wolny i uczniowie nie maja obowiązku przyjścia do szkoły. Ta uroczysta okazja jest też odpowiednim momentem do podziękowania wychowawcom i pedagogom za ich wysiłki i pracę związanymi z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.
 
Kwiaty, czy słodki upominek dla nauczyciela są miłym gestem, który świadczy o pamięci uczniów i rodziców. O ile upominkowe drobiazgi nie stanowią kłopotu dla obdarowującego i obdarowanego, to jednak niektóre bardziej wyszukane i kosztowniejsze prezenty mogą przysporzyć problemów.
 
870 girl 3553137 1280
 

Widoczny znak docenienia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nazywanego też Dniem Nauczyciela, uczniowie wręczają drobne upominki i drobiazgi swoim ulubionym nauczycielom i wychowawcom. To symboliczny znak, że ich praca jest doceniana. Jednak niektóre prezenty mogą być nieco kłopotliwe i lepiej ich unikać.
 
Dzień Nauczyciela stanowi dobrą okazję do pokazania nie tylko słowem, ale i gestem, że dany nauczyciel jest lubiany, a jego praca - chociaż ciężka i często syzyfowa - doceniana. Zwyczajowo ta się przyjęło, że tego dnia uczniowie wręczają swoim wychowawcom drobne upominki, takie jak czekoladki, kwiaty, kubki, czy książki.
 
870 pexels faye fan 9661914
 

Wyszukane i drogie prezenty niewłaściwe

Jednak jest pewna grupa prezentów, której wręczenie może powodować problemy prawne. Zdarza się, że rodzice decydują się na bardziej wyszukane i kosztowne prezenty. Jeśli upominek kosztuje kilkaset, albo nawet więcej złotych, wtedy, w jakimś skrajnym przypadku, może nawet wkroczyć prokuratura.
 
O przyjęciu kosztownych upominków mówi jasno i wyraźnie kodeks karny. Chodzi konkretnie o art. 228 kk, który jasno stwierdza, że osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy. Przepis ten dotyczy również nauczycieli oraz dyrektorów szkół.
 
870 KADR teacher 7193211 1280
 
Prawnicy informują, że przepisy są w tym zakresie restrykcyjne, obejmują wszystko, co wykracza poza symboliczny prezent, formę okazania szacunku - jak niewielki bukiet kwiatów. Reszta może już zostać zakwalifikowana jako korzyść majątkowa
 
Także rodzic, który decyduje się na wręczenie drogiego prezentu naraża się na odpowiedzialność karną, nawet w przypadku, kiedy nie wiąże się to z namawianiem nauczyciela do podjęcia jakiegoś działania (w domyśle – o faworyzowanie danego ucznia).
 

Symboliczny upominek dla nauczyciela

Upominek z okazji Dnia Nauczyciela wcale nie musi być drogi. Sami pedagodzy w większości twierdzą, że najlepszą nagrodą jest dla nich zrozumienie ich ciężkiej pracy. Kubek, kwiatek, czy tabliczka czekolady na pewno wywołają uśmiech na twarzy ulubionego nauczyciela, bo bardziej liczy się pamięć i szacunek, niż wartość materialna prezentu.
 
870 knowledge day 2720961 1280
 
Kupując prezent osobie, która pełni funkcje publiczne, a nauczyciel do takiego grona się zalicza, pamiętajmy że nie może on przyjąć żadnego prezentu, którego wartość przekracza 50 zł. Tak więc upominek dla nauczyciela powinien być co najwyżej symboliczny, aby nie powodował żadnych problemów zarówno obdarowanemu, jak i osobie, która go wręczyła.
 
Najlepszym prezentem dla nauczycieli wydaje się jednak postawa uczniów wobec zadań realizowanych w szkole i ich dobre relacje z pedagogami – właściwe zachowanie, chęć do przyswajania wiedzy, zainteresowania nauką, sumienność. A gdy do tego dochodzą dobre oceny, zadowolone są wszystkie strony.
 

Dlaczego obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, które ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 r. dla upamiętnia rocznicy powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej (ówczesna nazwa to Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca). Komisja została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego. Potocznie święto to nazwane jest Dniem Nauczyciela.
 
W tym dniu święto mają wszyscy pracownicy oświaty. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, co oznacza, że nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne (czyli przewidziane na ten dzień lekcje). Jednak 14 października nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a jedynie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 
Od 1997 r. w Polsce obchodzony jest również Światowy Dzień Nauczyciela, dotyczący nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego. To święto przypada 5 października.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac. wit
Źródło: e-dziecko.pl, pl.wikipedia.org
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
 
Fixed Bottom Toolbar