Domowy przegląd instalacji elektrycznych obowiązkowy
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Domowy przegląd instalacji elektrycznych obowiązkowy

Nasze mieszkania i domy wymagają co jakiś czas przeglądu i kontroli znajdujących się w nich instalacji. To nie tylko formalny obowiązek administracyjny, ale także sprawa bezpieczeństwa rodzin i dzieci. Oprócz sprawdzenia przewodów kominowych (wentylacja) czy gazowych istnieje też obowiązek kontroli instalacji elektrycznej, w tym także fotowoltaicznej.
 

Groźne zaniedbanie

Skutki zwarcia instalacji elektrycznej - nie samoistne, ale jako efekt zaniedbań, mogą być dramatyczne i w najgorszym przypadku skończyć się poważną awarią, a nawet pożarem.
 
870 cable 1508774 1280
 
Zdaniem ekspertów duża część wypadków w domach jest związana z awarią instalacji elektrycznej. Powodów może być wiele – zagięte kable, zły stan instalacji, przeciążone gniazdka czy uszkodzone przez zwierzęta domowe przewody. Dlatego dla bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest regularne przeprowadzanie prób obciążeniowych instalacji i sprawdzanie, czy wszystko działa poprawnie.
 
Kontrola dotyczy również instalacji fotowoltaicznych, których coraz więcej pojawia się na dachach domów. Wysokie temperatury przyspieszają proces starzenia się izolacji przewodów, co może prowadzić do zwarć lub pożaru.


Co trzeba obowiązkowo sprawdzić raz na 5 lat

 
870 electrician 2755683 1280
 
Obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej wynika z ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Ten wymóg formalnie nie dotyczy domów jednorodzinnych, co czasem jest traktowane jako furtka do pomijania kontroli stanu technicznego instalacji. Jednak brak takiej kontroli może implikować różne niekorzystne skutki dla właścicieli domów jednorodzinnych, związane i z bezpieczeństwem, i z ubezpieczeniem.
 
Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej powinna być wykonywana co najmniej raz na 5 lat. Zbadana powinna zostać:

- sprawność urządzeń i przewodów;
- zabezpieczenia przed przepięciami i zwarciami;
- uziemienie;
- ochrona od porażenia.

Osoba dokonująca pomiaru powinna podać w protokole termin kolejnego przeglądu – może skrócić czas wymagany przez przepisy, jeśli uzna to za konieczne.

Niestety, okresowe przeglądy instalacji w domach są często zaniedbywane przez właścicieli – twierdzą eksperci. Trzeba pamiętać, że mimo niedogodności kontrole służą przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu. Jeśli pojawiają się niepokojące usterki lub np. po przejściu nad domem burzy z wieloma silnymi wyładowaniami, warto sprawdzić instalację, nawet jeśli nie minęło jeszcze ustawowych pięć lat – radzą.


Kontroler jedynie z uprawnieniami

 
870 pexels pixabay 257736
 
Warto pamiętać, że ważna jest jedynie kontrola dokonywana przez uprawnionego specjalistę. Powinien on mieć świadectwo swoich kwalifikacji związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji o różnej mocy.

Wyniki przeglądu powinny zostać opisane w protokole pomiarowym. Należy zwrócić uwagę czy został prawidłowo uzupełniony – często w dokumencie brakuje informacji o wykrytych usterkach i sposobach ich rozwiązania czy metodzie badawczej, której użył specjalista. Elementem koniecznym jest też rysunek z opisem obwodów instalacji.


Sam przegląd nie poprawi bezpieczeństwa

Przegląd nie powinien skończyć się na odebraniu protokołu i schowaniu go do teczki z dokumentami. Kontrola powinna też obejmować naprawienie wszelkich wykrytych usterek, a jeśli to konieczne nawet wymianę instalacji. Samo przeprowadzenie przeglądu nie poprawi bezpieczeństwa domowników, jeśli wskazówki kontrolera nie zostaną wprowadzone w życie.
 
870 home 6869869 1280


Nie ma przeglądu – nie ma pieniędzy z polisy

Dodatkowym ważnym zagadnieniem związanym z prawidłową kontrolą instalacji elektrycznej jest sprawa ubezpieczenia. Zaniedbania tej kwestii mogą okazać się bardzo kosztowne.
 
W razie awarii możemy mieć problem, kiedy oczekujemy rekompensaty strat z polisy, a nasza instalacja nie ma bieżącej kontroli z odnośnym protokołem. Tymczasem w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyraźnie jest zaznaczone, iż warunkiem ważności asekuracji od pożaru jest dowód terminowego przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej. Jeśli nie ma ważnego przeglądu - nie otrzymamy pieniędzy z polisy.
 
Za niedopatrzenie obowiązku kontroli instalacji grozi też grzywna do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 

Oprac.: wit
Źródło: Strefa Biznesu
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar