Prawa rodziców – przewodnik do pobrania

1566309245 45335630 650x489 poradnik cover no W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jako wsparcie dla rodziców eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali przewodnik Prawa rodziców w szkole, skrótowy informator zawierający najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz rodzicielskie oświadczenie wychowawcze chroniące dziecko przed nieodpowiednią edukacją - wszystko dostępne bezpłatnie tutaj. Jest to owoc dwuletniej kampanii „Chrońmy dzieci!” oraz konsultacji z organizacjami rodzicielskimi i nauczycielami.

Warto przypomnieć, że w toku prowadzonej od 2017 roku kampanii społecznej „Chrońmy dzieci!” prawnicy Ordo Iuris zbadali blisko 1000 szkół wskazanych przez rodziców, uzyskując informacje o obecnych w nich organizacjach zewnętrznych i oferowanych przez nie programach. Obawy rodziców w wielu przypadkach okazały się całkowicie zasadne. Opublikowany w 2018 roku na stronach MEN raport z kampanii wskazywał, że 57% dyrektorów szkół nie znało ustawowych przepisów chroniących prawa rodziców, a organizacje prowadzące edukację seksualną lub inne kontrowersyjne zajęcia tylko w 13% przypadków uzyskały wymaganą ustawą zgodę rady rodziców na prowadzenie działalności w szkole.

Między innymi dlatego do przewodnika „Prawa rodziców w szkole” dołączony jest rownież wzór oświadczenia, które rodzic może złożyć w szkole i tym samym zastrzec (przypomnieć), że udział jego dziecka w zajęciach z edukacji seksualnej (czy w innych dodatkowych zajęciach) wymaga każdorazowej, odrębnej zgody wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Złożone w szkole oświadczenie jest także wsparciem dla dyrektorów szkół, którzy spotykają się z naciskami ze strony organizacji zewnętrznych oraz niektórych samorządów.
 
„Zarówno przewodnik Prawa rodziców w szkole, jak i informator zawierający najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz samo oświadczenie rodzicielskie będą aktualizowane a wszyscy, którzy pobiorą je z naszej strony, będą informowani o nowych materiałach udostępnianych przez Instytut Ordo Iuris - tlumaczy dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris oraz współautor przewodnika dla rodziców. - W ten sposób chcemy wyposażyć rodziców i zatroskanych o dobro dzieci nauczycieli w zawsze aktualne informacje i materiały”.

Nie ulega wątpliwości, że tego typu publikacja może się okazać bardzo pomocna nam, rodzicom w nowym roku szkolnym.


(OrdoIuris.pl)
Fixed Bottom Toolbar