Kiedy szkoła łamie prawa rodzica

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako rodzice możemy m.in. zgłaszać „naruszenie prawa rodziców do wychowywania dzieci”. Jeśli zatem nasze prawa nie są respektowane w szkole naszego dziecka, jeśli przekazywane są mu treści niezgodne z naszymi przekonaniami, to łamane są nasze rodzicielskie prawa. Nie musimy (i nie powinniśmy) być jednak bezradni.

 

Przypomnijmy, że o szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym decydują rodzice, a także, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2017 r. wycofało ze szkół obowiązek prowadzenia tzw. zajęć antydyskryminacyjnych (nota bene obowiązywał tylko dwa lata).

Fixed Bottom Toolbar