flaga ukraina p
family 960455 1920
Anna Magdalena Andrzejewska Prawa rodziny to temat niezwykle szeroki i żywo obecny w debacie publicznej. Czy jednak ktoś zadał sobie pytanie, po co komu prawa rodziny? Czy nie wystarczą prawa człowieka, aby zabezpieczyć prawa każdego człowieka? Prawa...

christmas 3355031 1280
Docierają do nas informacje, że w niektórych szkołach czy przedszkolach zdarza się, że pojedynczy rodzice czy nauczyciele (niekiedy radni) protestują przeciwko wystawianiu przez dzieci jasełek, ubieraniu choinki, śpiewaniu kolęd czy dzieleniu się opłatkiem. Innymi słowy przeciwko kultywowaniu bożonarodzeniowych zwyczajów głęboko zakorzenionych w...

warsaw 698416 1280
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazał informację prasową na temat analizy prawnej dotyczącej warszawskiego programu "Szkoła przyjazna prawom człowieka", w której czytamy m.in: „Materiały rekomendowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zawierają m.in. postulat, aby każdy uczeń odrzucił...

1566309245 45335630 650x489 poradnik cover no
W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jako wsparcie dla rodziców eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali przewodnik Prawa rodziców w...

logo 1356082 340
O tym, jak bardzo ważne jest, żeby rodzice brali aktywny udział w działalności szkolnych rad rodziców pisaliśmy tutaj. Warto jednak wiedzieć, jak solidne podstawy prawne mają rady rodziców, szczególnie, jeśli w jakiejś szkole jej działalność byłaby deprecjonowana. I tak, o radach rodziców wspomniane jest w następujących aktach prawnych: ...

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako rodzice możemy m.in. zgłaszać „naruszenie prawa rodziców do wychowywania dzieci”. Jeśli zatem nasze prawa nie są respektowane w szkole naszego dziecka, jeśli przekazywane są... 

clause 1462962 960 720
 W Polsce rodzina jest pod ochroną prawną. Gwarantem jest najwyższej rangi akt prawny: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art. 18 stanowi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Warto zwrócić szczególną uwagę na zdefiniowanie...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2