Rodzicu, masz prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy klasa zamknięta


to learn gdd8146f2c 1280Gdy szkoła, przedszkole lub żłobek działa normalnie, ale w jednej z klas czy grup zawieszono zajęcia z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem, rodzicom dzieci, które muszą zostać w domu, przysługuje zasiłek opiekuńczy – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Miesięczna wysokość zasiłku wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy poprzedzających ten, w którym powstała konieczność wypłaty zasiłku). – Dodatkowo, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, podstawa nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia i po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia – podaje biznesinfo.pl.
Nie musi dojść do zamknięcia
W myśl przepisów, ubezpieczeni rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko nie tylko w sytuacji, gdy jest ono chore czy objęte izolacją domową lub kwarantanną. Przysługuje on również wówczas, gdy rodzic musi zaopiekować się dzieckiem zdrowym (które nie przekroczyło 8. roku życia) w sytuacji niespodziewanego zamknięcia placówki szkolnej, przedszkola czy żłobka.
Ministerstwo zwraca uwagę, że nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, by rodzicowi przysługiwał wspomniany zasiłek.
Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną. Będzie przysługiwał także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu) – podaje MRiPS.
Nie wchodzi do limitu
Portal pit.pl precyzuje, iż łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym, a rodzice mają łącznie 60 dni opieki w roku na wszystkie posiadane dzieci.
– Do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych nie jest wliczany czas opieki nad dzieckiem spowodowany koronawirusem. Zatem jeśli w tym roku rodzic korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a nie wykorzystał opieki na zasadach ogólnych dysponuje 60 dniami uprawniającymi do zasiłku opiekuńczego w 2021 r. – czytamy.
 
Kiedy nie przysługuje
Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? – Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – informuje ZUS. – Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.
 
Konieczny wniosek i oświadczenie
Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego, należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu placówki. Jak podaje infor.pl, jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy.
– Jeśli natomiast prowadzi działalność gospodarczą, wniosek składa w ZUS. Osoby, które mają założone indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u, wniosek mogą złożyć online.
 
Jakie dokumenty należy złożyć? Konieczne będzie w tym przypadku oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność gospodarczą, a zasiłek jest wypłacany przez ZUS, złożyć należy druk ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat oraz dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników lub ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36.
 

Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wówczas, gdy:
• zamknięto placówkę opiekuńczą lub oświatową, do której uczęszcza dziecko z powodu COVID-19;
• placówki są otwarte, jednak brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu);
• brak jest możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 
Karol Pomeranek
 
zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar