Prorodzinna ulga podatkowa

child 1073638 1280Od 15 lutego można składać roczne rozliczenie podatkowe. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i teraz rodzice oraz opiekunowie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, czyli z odliczenia określonej kwoty od podatku, które przysługuje im z racji posiadania i wychowywania dzieci.

Kto może skorzystać z ulgi:
- rodzice, którzy sprawują opiekę rodzicielską
- opiekunowie prawni dziecka, jeśli zamieszkuje ono razem z nimi
- rodziny zastępcze, jeśli dziecko żyje w takiej rodzinie

Ulga przysługuje rodzicom, których dzieci są:
- małoletnie
- otrzymują zasiłek/dodatek pielęgnacyjny, lub rentę socjalną – bez względu na wiek
- nie ukończyły 25 lat i uczą się (np. studiują) – pod warunkiem, że w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł (nie wlicza się tu renty)

W myśl ustalonych przepisów z ulgi skorzystać mogą ci podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 17 proc. i 32 proc. oraz rozliczają się na podstawie formularzy PIT-36 i PIT-37. Nie mają prawa z niej skorzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym oraz ryczałtowym, lub kartą podatkową.

Jaka kwota ulgi na dziecko

W przypadku, kiedy rodzice wychowują jedno dziecko wysokość odliczenia wynosi 1112,04 zł rocznie, gdy roczne zarobki obojga dorosłych nie przekroczą kwoty 112 tys. zł. Taki sam limit zarobków dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, natomiast jeśli podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim lub rozlicza się indywidualnie limit zarobków wynosi 56 tys. zł.

Powyższe limity nie obowiązują, jeśli rodzice wychowują dwoje lub więcej dzieci.

Na drugie dziecko przysługuje odliczenie w wysokości 1112,04 zł rocznie, na trzecie zaś kwota ta wynosi 2000,04 zł rocznie, na czwarte i każde kolejne – 2700 zł.

Trzeba zachować dokumenty, a zeznanie podatkowe złożyć samodzielnie

Organ podatkowy może zażądać dokumentacji potwierdzającej prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, takiej jak np. odpis aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka pełnoletniego do szkoły. Dokumenty musza być przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym odliczana była ulga.
Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej zeznanie podatkowe należy złożyć samodzielnie, a więc nie można jej rozliczyć np. poprzez pracodawcę.

Zwrot ulgi niewykorzystanej

W zeznaniu podatkowym za 2020 rok istnieje też możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli na skorzystanie z niej nie pozwoliły podatnikowi zbyt niskie zarobki, to znaczy, jeśli wyliczona kwota podatku nie wystarczy do odliczenia pełnej kwoty ulgi. Podatnikowi przysługuje wtedy zwrot różnicy między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczona od podatku. Jest to jednak zwrot limitowany, który nie może przekroczyć sumy kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych przez podatnika.

Bardziej szczegółowe informacje wraz z przykładami można znaleźć TUTAJ.


Źródło: money.pl, pitax.pl, oprac. wt

Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar