O nas    -    Kontakt    -   Banery do pobrania    
Według Adama Smitha, ojca ekonomii klasycznej, ,,Najpewniejszą oznaką pomyślnego rozwoju danego kraju jest zwiększanie się liczby jego ludności”. Dodać trzeba, że w świetle współczesnych analiz znaczenie ma też przeciętny wiek danej...

Piotr Tomczyk  Jeszcze przed końcem marca tego roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło - przygotowany wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii - projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Dokument trafił do konsultacji społecznych. Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r., a ustawa wejść w życie na... 

Piotr Tomczyk  Minął już rok od kiedy do Polski dotarł koronawirus. Choć nasza gospodarka wciąż radzi sobie w tych trudnych warunkach nadspodziewanie dobrze, to jednak negatywne skutki pandemii widoczne są niemal w każdej branży. Problemy związane z epidemią wpływają także na działalność firm rodzinnych. Recesja w całej Europie W efekcie pandemii... 

dr Krzysztof Szwarc  Już niebawem, 1 kwietnia rozpocznie się powszechny spis ludności – badanie realizowane raz na około 10 lat. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podlegają mu wszystkie osoby zamieszkujące kraj, a więc jest to tzw. badanie pełne. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie wiarygodnych informacji o stanie i strukturze ludności... 

child 1073638 1280
Od 15 lutego można składać roczne rozliczenie podatkowe. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i teraz rodzice oraz opiekunowie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, czyli z odliczenia określonej kwoty od podatku, które przysługuje im z racji posiadania i wychowywania dzieci. Kto może skorzystać z ulgi: - rodzice, którzy sprawują opiekę rodzicielską...

laptop 2557571 1280
System pracy zdalnej, na który w okresie pandemii przeszło wielu Polaków, wymusił na pracownikach inwestycje w domowy sprzęt biurowy. A długotrwałe siedzenie przed komputerem spowodowało liczne dolegliwości zdrowotne, nie wspominając już o totalnym przeorganizowaniu życia domowego. Badania pod kątem pracy zdalnej przeprowadzono w siedmiu krajach Europy...

compass 2779371 1280
Piotr Tomczyk Normy moralne przyjęte w społeczeństwie wpływają na każdą dziedzinę jego życia. Czy można jednak mówić o etyce ekonomii albo etyce biznesu? Niektórzy z filozofów dopatrują się w takich sformułowaniach wewnętrznej sprzeczności. Ekonomia ocenia przecież działania człowieka z punktu widzenia skuteczności w pomnażaniu zysków, zaś etyka powinna...

pedestrians 1209316 1280
W latach 2020-2025 nastąpi spadek populacji w naszym kraju o 341 tys. osób. O ile w 2020 roku było nas 38 323 tys., to w 2025 roku prognozy przewidują liczbę ludności Polski na 37 982 tys. Co ciekawe wzrosnąć ma współczynnik dzietności – z 1,36 w 2020 r. do 1,46 w 2025 r. - W dalszej przyszłości może dojść do sytuacji, że pokolenie "dziadków"...

family 1023036 1280
Kartę Dużej Rodziny może otrzymać każdy członek rodziny, rodzice i opiekunowie, który ma na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Przysługuje ona również ich dzieciom do ukończenia przez nie 18 lat lub maksymalnie do 25. roku życia, jeżeli się uczą. Rodzice otrzymują ją bezterminowo. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać także...

do tekstu p. Tomczyka
Piotr Tomczyk Prawa ekonomii działają nie tylko na światowych giełdach towarowych i finansowych rynkach. Powszechnie przyjmuje się, że powiązania między zjawiskami ekonomicznymi decydują o rozwoju albo upadku zarówno wielkich koncernów, jak i najmniejszych, jednoosobowych przedsiębiorstw. Nieco mniej popularny jest pogląd, że reguły rządzące życiem... 

pexels photo 3845495
Piotr Tomczyk Spory dotyczące wpływu zmian demograficznych na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego trwają już od starożytności. Filozofowie greccy (Platon, Arystoteles) uważali, że nadmierny wzrost liczby ludności może doprowadzić do zmniejszenia potęgi kraju i sprowadzić choroby społeczne. Inaczej patrzyli na to starożytni Rzymianie. Uznawali oni, że... 

pexels skitterphoto 12619
dr Krzysztof Szwarc Gdy ponad cztery lata temu wprowadzano Program „Rodzina 500+” wiele osób nie wierzyło w wydolność państwa. Jednak jak się okazuje, podobne systemy funkcjonują w większości państw Unii Europejskiej, a nawet ich skala jest dużo większa. Każde państwo Unii Europejskiej na swój sposób wspiera rodziny.  Bardzo powszechne są...

pexels photo 3984376
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki W ostatnich latach pojawiły się dyskusje dotyczące wpływu świadczeń rodzinnych na rynek pracy, na decyzje matek czy też rodziców. Na przykład, spotkać można ugruntowany u części osób pogląd, że w związku z pojawieniem się tych świadczeń pieniężnych, dzieci rodzone są głównie przez kobiety słabo wykształcone, które nie... 

pexels photo 973970
prof. Michał A. Michalski  Rzadko kto dziś pamięta o tym, że słowo ekonomia wywodzi się od greckich słów oikos i nomos, które razem można przetłumaczyć jako "prawo zarządzania domem". Tysiące lat temu, gdy rodziła się refleksja nad tym, jak gospodarować, nie było ani fabryk, ani przedsiębiorstw, a wszystko było produkowane w warsztatach i...

crowd 5076714 1280
Piotr Tomczyk Katastroficzne wizje głodu wywołanego przeludnieniem na naszej planecie popularyzowane były przez ekonomistów już od ponad dwustu lat. Szybko okazało się jednak, że prognozy te oparte były na błędnych założeniach. Powszechny głód nie nadchodził, zaś produkcja żywności na świecie dynamicznie rosła. Nadprodukcja zamiast niedoboru... 

zakupy
Piotr Tomczyk Wychowanie dziecka kosztuje. Co roku rodzice dopisują co najmniej kilka tysięcy złotych do kosztów, które ponoszą po przyjściu na świat każdej z ich pociech. Jak to możliwe, że tak wielkie wydatki mogą się z czasem nie tylko zwrócić, ale okazują się znakomitą inwestycją zarówno dla rodziny, jak i dla całego społeczeństwa? ... 

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2

Szukaj w naszym serwisie ...