flaga ukraina p
Otwarcie granic dla migrantów to ekonomiczna konieczność, a ich napływ do Polski jest zjawiskiem korzystnym, potrzebnym dla sprawnego funkcjonowania gospodarki – twierdzą zgodnie dr Bryan Caplan, profesor amerykańskiego George Mason University oraz dr...

Piotr Tomczyk   Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wejdzie w życie 1 lutego 2022 r. Jej celem jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie działalności handlowej w wymienione w ustawie dni. Zmiany...

prof. Jakub Isański   W życiu rodzinnym, zwłaszcza gdy mowa o rodzinach wielodzietnych, rozmowy o tym co do kogo należy zdarzają się często. Dyskusje o porządku we własnym pokoju, na własnym biurku czy półkach z książkami to najlepsze przykłady. Jak jednak wytłumaczyć dzieciom znaczenie własności, odpowiedzialności za nią i możliwości...

to learn gdd8146f2c 1280
Gdy szkoła, przedszkole lub żłobek działa normalnie, ale w jednej z klas czy grup zawieszono zajęcia z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem, rodzicom dzieci, które muszą zostać w domu, przysługuje zasiłek opiekuńczy – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.   Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany...

Piotr Tomczyk W Poznaniu odbył się kolejny, ósmy już Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych. Temat przewodni tegorocznego spotkania, organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego, to „Stawka większa niż biznes. Odpowiedzialne decyzje rodzin biznesowych”.   Rozwiązania wspierające biznes i prywatność Dyskusja uczestników kongresu...

Piotr Tomczyk   Finansowe wspieranie polskich rodzin z budżetu państwa wywołuje krytykę wśród części ekonomistów. Protesty te często wynikają z błędnego założenia: wydatki na rodzinę przedstawiane są jako koszt, a nie jako inwestycja. Pominięcie „efektów inwestycji” powoduje, że z typowo ekonomicznego punktu widzenia, każdą wydaną złotówkę...

Piotr Tomczyk Ekonomia to nauka społeczna. Aby miało sens ustalanie jakichkolwiek zasad gospodarowania w warunkach ograniczoności zasobów, czy możliwa była analiza procesów gospodarczych, musi najpierw istnieć osoba lub grupa osób, która będzie mogła podjąć działania w tej dziedzinie. Mówiąc najprościej - ekonomia bez człowieka nie...

Piotr Tomczyk Właściciele działek, domów i mieszkań znajdujących się na terenie Polski płacą z tego tytułu podatek od nieruchomości. Podatek ten uzależniony jest od powierzchni obiektu. Polacy nie płacą natomiast, obowiązującego w wielu krajach Unii Europejskiej, podatku katastralnego. Z punktu widzenia płatnika, różnica między tymi daninami może...

Piotr Tomczyk   Zgodnie z definicją popularyzowaną przez prof. Eryka Łona, patriotyzm gospodarczy należy rozumieć jako miłość do ojczyzny w obszarze działań gospodarczych. Jest to ogół działań, które mają na celu dobro polskiej gospodarki. Może mieć zarówno charakter oddolny, jak i odgórny. Pierwszy dotyczy postawy poszczególnych konsumentów...

Według Adama Smitha, ojca ekonomii klasycznej, ,,Najpewniejszą oznaką pomyślnego rozwoju danego kraju jest zwiększanie się liczby jego ludności”. Dodać trzeba, że w świetle współczesnych analiz znaczenie ma też przeciętny wiek danej populacji. Mało pomyślnie w sferze demografii Obecne procesy demograficzne, których efektem jest starzenie się...

Piotr Tomczyk  Jeszcze przed końcem marca tego roku, Ministerstwo Finansów ogłosiło - przygotowany wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii - projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Dokument trafił do konsultacji społecznych. Według założeń projekt ustawy może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r., a ustawa wejść w życie na... 

Piotr Tomczyk  Minął już rok od kiedy do Polski dotarł koronawirus. Choć nasza gospodarka wciąż radzi sobie w tych trudnych warunkach nadspodziewanie dobrze, to jednak negatywne skutki pandemii widoczne są niemal w każdej branży. Problemy związane z epidemią wpływają także na działalność firm rodzinnych. Recesja w całej Europie W efekcie pandemii... 

dr Krzysztof Szwarc  Już niebawem, 1 kwietnia rozpocznie się powszechny spis ludności – badanie realizowane raz na około 10 lat. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podlegają mu wszystkie osoby zamieszkujące kraj, a więc jest to tzw. badanie pełne. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie wiarygodnych informacji o stanie i strukturze ludności... 

child 1073638 1280
Od 15 lutego można składać roczne rozliczenie podatkowe. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i teraz rodzice oraz opiekunowie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, czyli z odliczenia określonej kwoty od podatku, które przysługuje im z racji posiadania i wychowywania dzieci. Kto może skorzystać z ulgi: - rodzice, którzy sprawują opiekę rodzicielską...

laptop 2557571 1280
System pracy zdalnej, na który w okresie pandemii przeszło wielu Polaków, wymusił na pracownikach inwestycje w domowy sprzęt biurowy. A długotrwałe siedzenie przed komputerem spowodowało liczne dolegliwości zdrowotne, nie wspominając już o totalnym przeorganizowaniu życia domowego. Badania pod kątem pracy zdalnej przeprowadzono w siedmiu krajach Europy...

compass 2779371 1280
Piotr Tomczyk Normy moralne przyjęte w społeczeństwie wpływają na każdą dziedzinę jego życia. Czy można jednak mówić o etyce ekonomii albo etyce biznesu? Niektórzy z filozofów dopatrują się w takich sformułowaniach wewnętrznej sprzeczności. Ekonomia ocenia przecież działania człowieka z punktu widzenia skuteczności w pomnażaniu zysków, zaś etyka powinna...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2