Wpływ Internetu na dzieci i młodzież w opinii Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Wpływ Internetu na dzieci i młodzież w opinii Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim

Naukowcy z Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim przedstawili opinię dotyczącą wpływu Internetu na społeczeństwo. W swoim oświadczeniu Rada zajęła się zagrożeniami, głównie psychicznymi, związanymi „z tzw. problematycznym użytkowaniem Internetu, które dotykają w pierwszym rzędzie dzieci i młodzież”.
 

Co dobre, a co złe

W dokumencie, przedstawionym 7 lutego br., jego autorzy podkreślają znaczenie Internetu jako narzędzia użytecznego w prowadzeniu ewangelizacji oraz przywołują słowa św. Jana Pawła II, zachęcającego, by ludzie kościoła odważnie wkraczali na obszary nowej technologii.
 
„Bezsprzecznie jednak powszechny dostęp do globalnej sieci przez komputery osobiste i tzw. inteligentne urządzenia mobilne (smartfony, tablety, zegarki smartwatch itp.) niesie niespotykane wcześniej zagrożenia, na które narażone są szczególnie dzieci i młodzież.” – piszą autorzy oświadczenia.
 
Powołują się przy tym na badania prowadzone m.in. przez NASK, informujące o znacznym zwiększeniu w ostatnich kilku latach czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w kontakcie z siecią internetową oraz na łatwy dostęp przez nieletnich użytkowników Internetu do szkodliwych treści.
 

Świat cyfrowy jako katalizator zachowań negatywnych i przyczyna schorzeń

„Poza materiałami zawierającymi treści ewidentnie szkodliwe, jak pornografia, okrucieństwo, dyskryminacja i nienawiść, pojawiły się w sieci gry i filmy, które pod pozorem niewinnej rozrywki zachęcają młodzież do zachowań ryzykownych i krzywdzących, a także autodestrukcji.” – czytamy w oświadczeniu, a jako przykład przywołany jest film „Squid Game” prezentowany na platformie telewizyjnej Netflixa.
 
Naukowcy sygnujący oświadczenie wymieniają szereg zagrożeń, jakie ujawniły się w dobie masowego korzystania z urządzeń z dostępem do sieci internetowej, a które dotknęły znaczny odsetek młodzieży i spowodowały wzrost zachowań agresywnych, wulgarność, obniżenie poczucia własnej wartości, utratę poczucia czasu, uzależnienie od nieustannego kontrolowania wiadomości i treści pojawiających się w sieci, pogorszenie relacji rodzinnych, zachwianie poczucia rzeczywistości, zatarcie granic miedzy dobrem a złem oraz dolegliwości fizyczne i psychiczne.
 

Więcej rzeczywistości, mniej wirtualności

Oświadczenie zwraca też uwagę na rolę rodziców w tych zjawiskach, a jego autorzy apelują do dorosłych, by więcej czasu i uwagi poświęcali swoim dzieciom. „Porady, jak można chronić dziecko w sieci, można znaleźć np. na portalach: www.dzieckowsieci.pl, www.twojedzieckowsieci.pl, www.polskieforumrodzicow.pl.” – czytamy.
 
„Upowszechnianie się Internetu jako źródła informacji i środka komunikacji społecznej jest nieuchronne, a pandemia COVID-19 jeszcze przyspieszyła ten proces. Dlatego będąc świadomym zagrożeń jakie niesie problematyczne wykorzystanie Internetu należy wykonać krok wstecz, poświęcając więcej uwagi relacjom bezpośrednim, słuchając się nawzajem i ograniczając korzystanie z komunikatorów w wirtualnym świecie. Należy także podjąć wysiłek wzmacniania pozytywnego oddziaływania Internetu, zwłaszcza na młode pokolenie. W dobie postprawdy i zwodniczego permisywizmu wychowanie dzieci i młodzieży musi się ponadto skupić na wychowaniu prawego sumienia, które pozwala na rozróżnienie dobra od zła” – podsumowują autorzy oświadczenia.

Oprac.: wit
Źródło: bomega.pl, ekai.pl
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar