Wolą oglądać, niż się spotykać – zbadano codzienną aktywność dzieci i młodzieży
Zdjęcie: Pixabay.com

Wolą oglądać, niż się spotykać – zbadano codzienną aktywność dzieci i młodzieży

Według wniosków wynikających z ogólnopolskich badań „Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży”, okazuje się, że młodzi ludzie wolą oglądać filmy i serwisy społecznościowe niż spotykać się ze znajomymi.

 
870 Dzialaj z nami
 

Cyfrowe uzależnienie młodych jest faktem

Wyniki badania są alarmujące. Wskazują na braki w relacjach interpersonalnych i spadek twórczej aktywności własnej, co w efekcie może osłabić w przyszłości zdolności do samorozwoju. Młodzi wolą bowiem oglądać filmy i serwisy społecznościowe, i to od samego rana, niż spotykać się ze znajomymi. A przy tym źle się odżywiają.

Już młodsze dzieci mają poważny problem z cyfrowym uzależnieniem. Niemal połowa najmłodszych (47 proc.) ogląda rano filmy na komputerze lub telewizję. Prawie co piąta osoba w tym wieku gra w gry komputerowe (18 proc.), a 90 proc. badanych z grupy 10-13 lat przyznało, że przegląda rano media społecznościowe, nawet przez dwie godziny.
 
870 KADR 2023 06 27 1

Sytuacja nie wygląda lepiej w godzinach wieczornych. Ponad połowa nastolatków korzysta wieczorem z mediów społecznościowych, a prawie 40 proc. z nich gra w gry komputerowe przez nawet dwie godziny.
Eksperci, którzy analizowali zebrane dane, zwracają uwagę, że świat wirtualny powoli zastępuje młodym świat realny, zubażając ich relacje rówieśnicze i zwiększając pasywność. Dlatego niezwykle ważne jest ich zdaniem nieustanne promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, a także zwiększanie motywacji uczniów do rozwoju ich zainteresowań, hobby i pasji.


Pomagają, rozmawiają, ale mniej się przytulają

Z raportu aktywności wynika też, że badani w każdym wieku dość chętnie angażują się w codzienne obowiązki domowe. Rano większość dzieci ścieli swoje łóżka i zajmuje się opieką nad zwierzętami domowymi. W ciągu dniu najstarsi przygotowują także posiłki i sprzątają mieszkanie.
 
870 Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży raport z badania 4

Dobrą informacją jest także to, że ponad połowa badanych w każdej grupie wiekowej rozmawia rano z domownikami, choć najczęściej są to dzieci w wieku 7-13 lat. Wraz z wiekiem znacznie obniża się odsetek osób, które się przytulają do rodziców. Rano przytula się niemal połowa najmłodszych badanych i tylko 18 proc. młodzieży. Podobna tendencja ma miejsce wieczorem (37 i 17 proc.).


Wieczorna toaleta i udział w zajęciach dodatkowych nieczęste

Niskie oceny badanych wiążą się też z wieczornymi czynnościami higienicznymi. Wieczorną toaletę wykonuje 64 proc. najmłodszych osób, 58 proc. badanych w wieku 10-13 lat i tylko połowa najstarszych.
 
870 Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży raport z badania 7

W ostatniej części ankiety badani zostali zapytani o udział w zajęciach dodatkowych w dniu poprzedzającym badanie. Zdecydowana większość odpowiadających nie uczestniczyła w takich aktywnościach. Dzień wcześniej w zajęciach brało udział 12 proc. dzieci w wieku 7-13 lat oraz 6 proc. młodzieży.
 
870 Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży raport z badania 8


Rzecznik Praw Dziecka zaniepokojony uzależnieniem młodych pokoleń od internetu

Wyniki ogólnopolskich badań „Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży” Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił na posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, które odbyło się dwa miesiące temu.

- Badania codziennej aktywności młodego pokolenia pokazują rozwój niepokojących tendencji, które wynikają przede wszystkim z rosnącego uzależnienia od internetu. Młodzi wolą oglądać filmy i serwisy społecznościowe, i to od samego rana, niż spotykać się ze znajomymi. Źle się przy tym odżywiają. Wyniki wskazują na braki w relacjach interpersonalnych i spadek twórczej aktywności własnej, co w efekcie może osłabić w przyszłości zdolności do samorozwoju – powiedział RPD Mikołaj Pawlak, który zlecił ogólnopolskie badanie pt. „Dziennik codziennej aktywności dzieci i młodzieży”.

Badaniem objęto ponad 1900 dzieci z całej Polski w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat i 14-17 lat. Zrealizowano je w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych we wrześniu 2022 r.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 

Oprac.: wit
Źródło: Nasz Dziennik, brpd.gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, brpd.gov.pl
 
870 Dzialaj z nami
 
Fixed Bottom Toolbar