flaga ukraina p
W górę

Dokumenty dla rodziców

Zdrowotne społeczne i ekonomiczne skutki konsumpcji pornografii - raport

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii opracowała raport na temat pornografii, w którym oprócz rzetelniej diagnozy stanu i konkretnych liczb pada m.in. stwierdzenie: „Pornografia wywołuje uzależnienie podobne do uzależnień od narkotyków i uszkadza funkcjonowanie mózgu. Udowodniono w badaniach naukowych, że zmniejsza spójność płatów czołowych mózgu, zaburzając zdolność myślenia logicznego i podejmowania racjonalnych decyzji. Oglądanie pornografii prowadzi do zmniejszenia się samokontroli i racjonalnej oceny faktów. Skutki te dotyczą zarówno dzieci jak i dorosłych”.

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży w szkołach w świetle Deklaracji LGBT+ i Standardów edukacji seksualnej WHO
 
Centrum Życia i Rodziny opracowało materiał na  temat edukacja seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach w świetle Deklaracji LGBT+ i Standardów edukacji seksualnej WHO. 18 lutego br. prezydent Warszawy podpisał Deklarację LGBT, warto zatem wiedzieć, co znajduje się w tym dokumencie i jak go interpretować.
Wzór oświadczenia rodzicielskiego, które można złożyć w szkole w sprawie uczestnictwa dziecka w edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej czy seksualnej
 
Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze dzieci nie będą uczestniczyły w szkole w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z naszym systemem wartości, warto złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia został przygotowany np. przez Fundację Pro-Prawo do Życia.
Cyberprzemoc – poradnik opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu

O tym, czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią uchronić, jak sobie z nią poradzić, jak pomóc dziecku, kiedy padnie jej ofiarą, gdzie szukać pomocy, można przeczytać w dobrze i prosto opracowanym materiale policyjnym.
Wzór oświadczenia rodzicielskiego, które można złożyć szkole w sprawie zajęć  dotyczących tzw. „mowy nienawiści”
 
Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze dzieci nie będą w placówce oświatowej brały udziału w zajęciach, które miałyby wpływ na kształtowane ich czy to ideologicznie, politycznie, czy światopoglądowo - warto złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Warto mieć kontrolę nad przekazywanymi im treściami, tak, żeby były zgodne z naszym systemem wartości. Wzór takiego oświadczenia został przygotowany np. przez Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 
 
 
Powered by Phoca Download