Правила організації підготовчих відділень у школах для учнів з України
Фото: Pexels.com

Правила організації підготовчих відділень у школах для учнів з України

У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, прийнято закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Запроваджені положення є розширенням уже існуючих нормативних актів і мають на меті полегшити навчання учнів українського громадянства в польських початкових та середніх школах.
 
Більш детальну інформацію можна знайти в розпорядженні Міністра освіти і науки про освіту іноземних громадян та громадян Польщі, які здобули освіту в школах, що функціонують в системах освіти інших країн.
 

Що таке підготовчі відділення

Підготовчі відділення можуть бути організовані для учнів, які приїжджають з-за кордону, які не знають польську мову або знають її на недостатньому для навчання рівні.
 
870 pexels andrea piacquadio 3768126
 

Для кого призначені підготовчі відділення

Особи, які не є громадянами Польщі, та особи, які є громадянами Польщі, можуть бути спрямовані до підготовчих підрозділів, які:
1. підлягають обов'язковому навчанню,
2. здобули освіту в школах, що функціонують в системах освіти інших країн,
3.не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для отримання користі від науки,
4. демонструють труднощі в спілкуванні та адаптації, пов'язані з культурними відмінностями або зміною освітнього середовища.
 

Організація підготовчих відділень у школах

1. підготовчий шкільний відділ може створювати орган управління школи, в якій учні здобувають освіту, відповідно до основного загальноосвітнього навчального плану;
2. міжшкільне підготовче відділення - у випадках, обґрунтованих демографічними умовами, за згодою органу управління школою, в якій утворено відділення, можуть відвідувати учні іншої школи в межах наявних ресурсів;
3. міжмуніципальне підготовче відділення - випливає з угод, укладених між органами місцевого самоврядування.
 

Організація занять на підготовчих відділеннях

Навчання учнів здійснюється відповідно до основного навчального плану загальної освіти адаптуючи зміст, методи та форми навчання до розвитку та освітніх потреб, а також психофізичних здібностей учнів, відповідно до організаційних і кадрових можливостей окремої школи.
 

Кількість учнів у підготовчих відділеннях та класів

Кількість учнів у підготовчому класі не повинна перевищувати 25. Класи можна поєднувати таким чином:
• I-III та IV-VI, та VII-VIII початкових шкіл;
• І та ІІ загальноосвітня школа,
• І-ІІІ технічна загальноосвітня школа та промислова школа І ступеня;
• III і IV загальноосвітня школа;
• III – V технічна загальноосвітня школа.
 
Навчальні заняття в підготовчому відділенні проводять викладачі окремих предметів, яким може допомагати вчитель, який володіє рідною мовою учня.
 
870 1408x594
 

Кількість годин занять на підготовчих відділеннях

 На виконання обов’язкових навчальних заходів відведено таку кількість годин:
• у початковій школі для 1-3 класів - не менше 20 годин на тиждень;
• у початковій школі для IV-VI класів - не менше 23 годин на тиждень;
• у початковій школі для VII і VIII класів - не менше 25 годин на тиждень;
• у загальноосвітній школі - не менше 26 годин на тиждень.
 

Вивчення польської мови на підготовчих відділеннях

Вивчення польської мови здійснюється за навчальним планом, розробленим на основі рамкової програми курсів польської мови для іноземців, в обсязі не менше 6 годин на тиждень.
 

Правова основа

• Закон про освіту, від 14 грудня 2016 року.
• Закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, від 12 березня 2022 року.
• Постанова Міністра освіти і науки про освіту непольських громадян та осіб, які є громадянами Польщі, які здобули освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн.
 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 

 
 
 
  
 
 
 
Автор.: wt/hv
Джерело: gov.pl/MEiN
Фото: Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar