Trwa kurs na rodzinę – rusza kolejna edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” 
Zdjęcie: Pexels.com

Trwa kurs na rodzinę – rusza kolejna edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, a jego budżet wynosi 17 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego br. W ubiegłych latach beneficjentem konkursu była m.in. fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
870 family 7157276 1280
 

Nacisk na rzetelną wiedzę o rodzinie i jej pozytywny wizerunek

Do priorytetowych zadań „Po pierwsze Rodzina!” należy budowanie pozytywnego wizerunku rodziny w mediach oraz tworzenie projektów informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych wzmacniających rodziny. Przekaz ma na celu również dotarcie z prorodzinnymi informacjami i analizami do młodego pokolenia, by uświadomić mu znaczenie rodziny, wagę wychowania w rodzinie dla prawidłowego rozwoju dzieci, czyhające na rodziny zagrożenia i dać narzędzia do przeciwdziałania takim zjawiskom. 
 
870 Dzialaj z nami
 
Ma również przekazywać solidną wiedzę i tworzyć mocne podstawy, by młodzi ludzie potrafili budować dobre relacje małżeńskie i w efekcie tworzyć szczęśliwe rodziny.
 

Placówki dla rodziców nowością konkursu

 Tegoroczna, 4. edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” została rozszerzona, dzięki czemu – w założeniu organizatora, ministerstwa rodziny i polityki społecznej - ma lepiej pasować do bieżących potrzeb rodziców. Aktualna edycja umożliwia ubiegania się o dofinansowanie w ramach dwóch priorytetów: „Kampanie” i „Kluby”.
 
To właśnie kategoria „Kluby” jest nowością. To zachęta dla organizacji pozarządowych do tworzenia sieci placówek, w których rodzice będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny. 
 
870 parent child 3576668 1280
 

Organizacje społeczne dobrze identyfikują potrzeby i problemy rodzin

W poprzednich edycjach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” dofinansowanie trafiło do 109 organizacji pozarządowych, a jego wartość wyniosła ponad 25 mln zł. Organizacje zrealizowały liczne projekty, które uwzględniały m.in.: konferencje, spoty rodzinne, badania i raporty, szkolenia dla rodziców, nauczycieli, warsztaty dla uczniów, filmy edukacyjne, sesje poradnicze dla rodziców, platformy internetowe, poradniki dla małżeństw, rodziców, ludzi młodych, seriale, konkursy filmowe, reportaże, teledyski i wiele innych.
 
W opinii twórców konkursu to właśnie organizacje społeczne bardzo dobrze identyfikują potrzeby i problemy rodzin oraz potrafią znaleźć proste sposoby, by wychodzić im naprzeciw. Poprzez spotkania, warsztaty, kursy docierają do osób w swoich lokalnych środowiskach i dzielą się sprawdzonymi sposobami, które umożliwiają rodzicom podnoszenie kompetencji wychowawczych i pokonywanie trudności związanych z brakiem wiedzy w tym zakresie. 
 
870 kids 6960579 1280
 

Do kogo adresowany jest konkurs i o jakie środki można się ubiegać

 Konkurs adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.
 
W konkursie dofinansowane zostaną najlepsze projekty w dwóch priorytetach:
 
„Kampanie”, czyli projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wzmacniające rodziny
„Kluby”, czyli tworzenie sieci placówek, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.
 
Pełna kwota dofinansowania to 17 mln zł, w tym:
 
10 mln na Priorytet 1. - "Kampanie” - dotacja w wysokości od 30 000 zł do 500 000 zł
 
7 mln na Priorytet 2. - "Klub” - organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 120 000 zł do 2 400 000 zł. Co ważne, kwota dotacji uzależniona jest od zaplanowanej przez wnioskodawcę liczby placówek, przy czym minimalna liczba placówek w ramach złożonej oferty wynosi 3.
 
870 327542990 1357797688318741 1828921876195642290 n
 

Czas na realizację zadań konkursowych

 Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2023 r., natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania będzie trwał do 31 grudnia 2023 r.
 
Oferty konkursowe będą zbierane do 28 lutego br. do godz. 23:59. 
 
Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 marca br. Szczegóły dotyczące udziału w czwartej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” będzie można znaleźć w Regulaminie Konkursu. 
 
Na wszelkie pytania zainteresowanych odpowiedzi udziela Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym:
 

Webinar pomoże wnioskodawcom

 Dostępny jest webinar dla organizacji pozarządowych na temat idei konkursu, podczas którego omówione zostały główne założenia obu priorytetów, przekazane wskazówki techniczne, na jakie elementy zwracać uwagę przy opracowywaniu zgłoszeń oraz kluczowe daty.
 
Webinar jest dostępny na profilu FB Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Wiceminister Barbary Sochy oraz stronie PPR na Facebooku pod poniższym linkiem:
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródło: gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami
 
Fixed Bottom Toolbar