AKTYWNI DLA RODZIN - czyli o atrakcyjnym konkursie dla uczniów w Lublinie

 
FSDIch misją jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym. Lubelska Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od ponad 25 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.
Jak czytamy w statucie założycielskim, celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. – Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia. Pomoc kierowana jest również dla rodzin. Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży – precyzują zapisy.
 
Co robią?
Koordynatorką projektów w Fundacji jest Joanna Misiarz. Jak wylicza, w ramach ostatnio realizowanego, nauczyciele oraz uczniowie mogą wziąć udział w interesujących wydarzeniach promujących postawy prorodzinne i zachęcających do posiadania własnej rodziny. Udział w wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny.
Na pytanie, dlaczego ta tematyka jest ważna, odwołuje się do diagnozy potrzeb zrealizowanej przez ich zespół za pomocą badań ilościowych i osobistych kontaktów z nauczycielami. Wynika z niej, iż bardzo wielu z nich (nawet 88,3% – jak pokazały ich najnowsze badania przeprowadzone w marcu 2021) zależy na kształtowaniu wśród uczniów kompetencji społecznych przygotowujących do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu i tworzenia kochającej się rodziny.
Zdecydowana większość nauczycieli jest zdania, że szkoła nie może koncentrować się tylko na zagadnieniach dydaktycznych, ale pełni też ważną społeczną rolę, jaką jest wspieranie rodziców w wychowaniu i kształtowaniu kompetencji, które naprawdę przydadzą się w życiu – mówi J. Misiarz. – Bardzo ciekawe tematy związane z przedmiotami szkolnymi, np. rachunek różniczkowy, procesy fotosyntezy, czy wzory reakcji chemicznych pozwalają lepiej zrozumieć świat, ale nie sprawią, że nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało lepiej, że młodzi ludzie będą tworzyć kochające się rodziny, rozumieć się wzajemnie, doceniać współmałżonka, patrzyć w tym samy kierunku, podejmować trud, odpowiedzialność i głęboką radość prawdziwego życia.
 
Jak przypomina nasza rozmówczyni, już we wrześniu Fundacja zaprosiła nauczycieli na bezpłatne szkolenia online. – Treści prezentowane podczas szkoleń wzbogacą tematykę godzin wychowawczych, pomogą nauczycielom w ciekawy i atrakcyjny dla młodych ludzi sposób prezentować treści dotyczące funkcjonowania w rodzinie i budowania jej trwałości, promujące rodzinę jako wartość samą w sobie.
Szkolenie, o którym mowa, składało się z czterech modułów prezentowanych w ciągu dwóch dni szkoleniowych, takich jak: „Trwałe relacje”, „Komunikacja”, „Podstawowe zagadnienia z psychologii rodziny” oraz „Pozytywny wizerunek rodziny”.
 
Atrakcyjna wycieczka
To oczywiście tylko część działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, która zaprasza nauczycieli oraz klasy do wzięcia udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. – Konkurs jest częścią projektu „Edukacja dla Rodziny – wzmocnienie roli szkół w rzeczywistym przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach. W ramach projektu odbyły się już szkolenia online dla nauczycieli dotyczące budowania pozytywnego wizerunku rodziny wśród uczniów – przypomina Joanna Misiarz.
Tym razem lubelska Fundacja proponuje konkurs na scenariusz lekcji i/lub wydarzenie o tematyce prorodzinnej. Odbywać się będzie w dwóch kategoriach: „Pomysł na lekcję prorodzinną” oraz „Realizacja wydarzenia prorodzinnego”.
 
Pierwszy adresowany jest dla nauczycieli, których zadaniem będzie przesłanie konspektu lekcji, wraz z ew. materiałami. Pomysł na lekcje może dotyczyć np. godziny wychowawczej, ale także np. lekcji wpisującej się w inne przedmioty szkolne (np. wizerunki rodziny w literaturze w ramach j. polskiego, rodzinne planowanie budżetu domowego w ramach matematyki, pomysły na rodzinne sadzenie roślin w ramach biologii, itp.).
 
Z kolei „Realizacja wydarzenia prorodzinnego” to już propozycja dla klas (tj. uczniowie i nauczyciel wychowawca). – W ramach tej kategorii cała klasa szkolna, pod okiem wychowawcy, będzie miała za zadanie najpierw zaplanować, a następnie zrealizować wydarzenie edukacyjne na rzecz swojej społeczności szkolnej, które promowało będzie pozytywny wizerunek rodziny. Wydarzenie to będzie mogło mieć np. charakter akademii, angażującej lekcji, interaktywnego spektaklu, konkursu, quizu, gry miejskiej, spotkania z rodzinami, tworzenia rodzinnego ogrodu i każdego innego wydarzenia, które będzie można zrealizować w szkole lub przy szkole. W ramach tej kategorii uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wysłać nie tylko opis wydarzenia, ale także zdjęcia z jego realizacji – czytamy w regulaminie.
 
W konkursie nie zabraknie nie tylko atrakcyjnych nagród rzeczowych, ale także voucherów na kursy podnoszące kompetencje czy wspólnej atrakcyjnej wycieczki. – Ważnym wymiarem nagrody w postaci wycieczki jest zmotywowanie wszystkich uczniów z klasy do udziału w wydarzeniu zgłaszanym do konkursu. W ramach konkursu oceniany będzie poziom zaangażowania całej klasy w realizację wydarzenia – i konkurs wygra ta klasa, która opracuje i zrealizuje wydarzenie, które w największym stopniu zaangażuje wszystkich uczniów – zachęca Joanna Misiarz.
Ogrom zadań
Fundacja realizuje wiele zadań, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ponadto z zakresu ochrony i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy czy działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. To tylko niektóre z nich. Szczegółową listę można naleźć TATAJ. 
 
Biuro Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31
www: fsd.lublin.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000094228
Facebook: facebook.com/fundacja.szczesliwe.dziecinstwo
nr konta: 64 2490 0005 0
 
oprac. kp
zdjęcie ilustracyjne: Biuro Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
Fixed Bottom Toolbar