Zmieniają się preferencje młodych użytkowników mediów społecznościowych
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zmieniają się preferencje młodych użytkowników mediów społecznościowych

Zmieniają się preferencje osób korzystających z mediów społecznościowych. O powodzeniu lub nie danej platformy decydują głównie jej najmłodsi użytkownicy. Jest to informacja ważna nie tylko z punktu widzenia ekonomii, ale też pod kątem relacji i badań społecznych. Warto, by także rodzice poznali zmieniające się preferencje medialne swoich dzieci.
 

Spada popularność Facebooka i Instagrama

Ostatnio serwisy informacyjne podają dane o spadającej popularności Facebooka i Instagrama. Coraz mniej, szczególnie młodszych użytkowników, korzysta z tych portali społecznościowych. Facebook po raz pierwszy w swojej 18-letniej historii odnotował w ub. roku spadek liczby użytkowników. Ta informacja niekorzystnie wpłynęła na kondycję ekonomiczną firmy, która obecnie nosi nazwę Meta Platforms.
 
Jak poinformowano w ostatnim kwartale 2021 r. Facebook stracił ok. pół miliona aktywnych dziennych użytkowników. Liczba miesięcznych użytkowników platformy pozostawała na stałym poziomie (ok. 3 mld).
 
Odpływ użytkowników i ogłoszenie danych za ubiegły rok, które pokazały też mniejsze wpływy firmy z reklam, spowodowały spadek jej akcji o ponad 20 proc. To bardzo znaczący regres.
 

Młodzi wybierają TikTok i YouTube

Coraz większym uznaniem cieszą się natomiast wśród najmłodszych użytkowników Internetu takie media społecznościowe jak TikTok i YouTube. To one są obecnie na topie, a wyróżniającą ich cechą wspólną są bardzo krótkie komunikaty w formie filmów wideo.
 
Jak podaje serwis BBC, w okresie ostatnich kilku lat Facebook nie zdobywał już nowych użytkowników z USA i Europy, ale nadal zyskiwał na popularności w innych regionach świata. Ten trend został ostatnio zahamowany.
 

Czy powiedzie się projekt metawersum?

Poza tym, zdaniem specjalistów z BBC, inwestorzy nie podzielają optymizmu właściciela Meta Platforms, Marka Zuckerberga, pokładającego wielkie nadzieje na komercyjny sukces najnowszego projektu firmy – tzw. metawersum (związany z wirtualną rzeczywistością). Mimo już zainwestowania wielkich środków i planowanych kolejnych miliardów dolarów na dalsze inwestycje projekt jest daleki od ukończenia, a założenia właściciela Meta Platforms, przekonanego, że nowy projekt spotka się z szerokim zainteresowaniem, ocenia się jako ryzykowne.
 
Z jednej strony okres światowej pandemii wymusił wzmożone korzystanie z rozwiązań cyfrowych i wynalazków ze sfery doznań wirtualnych, z drugiej da się zaobserwować zmęczenie ograniczeniem bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, skutkujących m. in. zaburzeniami zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie należy wykluczać, że zatrzymanie lub ograniczenie pandemii spowolni trwający obecnie tak dynamiczny rozwój związany z wirtualizacją świata, choć zapewne go nie zatrzyma.
 
Dodatkowa barierę może stanowić powolny, ale stały wzrost świadomości na temat wykorzystywania danych użytkowników portali społecznościowych do celów komercyjnych oraz stosowanie tam kontroli i cenzury wypowiedzi (np. blokowanie kont, usuwanie informacji, ograniczanie rozpowszechniania informacji niezgodnych z zasadami i ideami wyznawanymi przez właścicieli i zarządzających danymi platformami).
 

Meta Platforms chce zmienić warunki umów z UE

Właściciel Meta Platforms (dawniej Facebook) zapowiedział właśnie możliwość wycofania się z rynku europejskiego. Powodem rozważania takiej decyzji mają być sprawy prawne – a dokładnie kwestia otrzymania przez firmę zgody na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych użytkowników europejskich na serwerach amerykańskich. Umowy dotyczące tych kwestii są pod ścisłą kontrolą Unii Europejskiej, której prawodawstwo nie pozwala obecnie na naruszanie ochrony danych użytkowników.

Właściciel Meta Platforms chce zastosowania tzw. umów modelowych, czego zabraniają obecne przepisy unijne dot. RODO. Trwają jednak prace nad nowymi uregulowaniami prawnymi pomiędzy USA i UE.
 
Meta Platforms jest nadal drugą co do wielkości (po Google) największą cyfrową platformą reklamową.
 
Oprac.: wit
Źródło: natemat.pl, forsal.pl
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar