12 maja br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się konferencja „Zatroskani o bezpieczeństwo dzieci w sieci”. Jej organizatorami są Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

 
870 Dzialaj z nami
 
Spotkanie, na którym wystąpią autorytety i specjaliści zajmujący się tematem rozpoznawania i niwelowania zagrożeń związanych ze światem cyfrowym, ma na celu rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Zaproszeni eksperci zaprezentują szanse i zagrożenia, a także nowoczesne metody oraz narzędzia świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów cyfrowych przez dzieci i młodzież. 
 
Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.
 
Problem zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem przez dzieci i młodzież z technologii i urządzeń cyfrowych wielokrotnie opisywaliśmy na łamach Polskiego Forum Rodziców, zwłaszcza w dziale Dzieci i młodzież w wirtualnej sieci. To jeden z najważniejszych tematów dotyczących zarówno edukacji i wychowania, jak i zdrowia fizycznego i psychicznego młodego pokolenia.
 
870 pexels ron lach 9785023
 
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie stworzyły i opublikowały dwa poradniki dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa młodych ludzi w świecie wirtualnym: „Dzieci i młodzież w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.
 

Konferencja „Zatroskani o bezpieczeństwo dzieci w sieci” – 12 maja 2023 r. (konferencja w trybie hybrydowym)

Miejsce: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Platforma Microsoft Teams.
 
Patronat honorowy: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
 
Organizatorzy: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł
 
870 Program konferencji Zatroskani 1b
 

Cel konferencji:

Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Prezentacja szans i zagrożeń, a także nowoczesnych metod oraz narzędzi świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów cyfrowych przez dzieci i młodzież.
 

Program:

10.00 – 10.15
Uroczyste otwarcie konferencji
Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty
 
10.15 – 11.15
Rewolucja cyfrowa a podmiotowość człowieka – prof. Andrzej Zybertowicz
- Iluzja sprawczości
- Samobójcza ścieżka
- Online czy offline? – oto jest pytanie. (A może wyłączyć Internet?)
 
870 pexels shvets production 8036689
 
11.15 – 12.15
Zaloguj swoje dziecko do życia - Aleksandra Maria Gil
- Sposób korzystanie przez dzieci z urządzeń elektronicznych - najnowsze dane
- Skutki nadmiernej ekspozycji na bodźce cyfrowe dla rozwoju dziecka
- Praktyczne rozwiązania
 
12.15 – 13.15
Nastolatki w wirtualnym tunelu - Bogna Białecka
- Specyfika korzystania przez nastolatki z urządzeń cyfrowych
- Problemy polskich nastolatków związane z inwazją Internetu w ich życie
- Sposoby wyjścia z matni, rola szkoły
 
13.15 – 14.15
Szkoła cyfrowo odpowiedzialna - Piotr Kuś, Filip Leśniak
- Możliwości szkoły w zakresie regulacji korzystania przez uczniów z elektroniki
- Praktyczne rozwiązania, propozycje
- Żywy przykład szkoły z ograniczeniami cyfrowymi - realia walki o zdrowie cyfrowe uczniów
 
870 boy 6680404 1280
 

Informacja o prelegentach

Andrzej Zybertowicz – socjolog, publicysta, felietonista, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. W latach 2008–2010 doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Od 2015 roku doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kieruje Ośrodkiem Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Akademii Sztuki Wojennej monitorującym społeczne konsekwencje nowych technologii. Autor m.in. książek: „Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy”, Toruń 1995; „Privatizing the Police-State: The case of Poland”, London 2000 (wraz z Marią Łoś); „Samobójstwo Oświecenia? Jak nowe technologie pustoszą ludzki świat”, Kraków 2015 (wraz z zespołem). Ostatnio wydał książkę „Cyber kontra real: Cywilizacja w techno pułapce”, Warszawa 2022; wywiad-rzeka Jaremy Piekutowskiego.
 
Aleksandra Gil - trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikat FEZiP), autor warsztatów diagnostyczno-profilaktycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami behawioralnymi wynikających z nadmiernego korzystania z nowych technologii, czyli świata ekranów. Odznaczona przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi w 2021 r. Za badania, raporty oraz edukację dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Autor artykułów z dziedziny wychowania i zdrowego rozwoju psycho-fizycznego, koordynator projektów edukacyjno-badawczych, ekspert m.in. kampanii „Chroń dziecko, bo kochasz", wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.
 
Bogna Białecka - psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka licznych programów profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci odzieży i profilaktyki uzależnień cyfrowych oraz publikacji w tym zakresie. Między innymi mini-poradników dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Redaktor czasopisma „Wychowujmy” wydawanego przez ORE. Autorka szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. W roku 2022 odznaczona Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 
Ks. Piotr Kuś - dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. bł. Natalii Tułasiewicz i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki – szkół, w których wprowadzono egzekwowane regulacje dotyczące korzystania ze smartfonów.
 
Filip Leśniak - dyrektor Piątkowskiej Szkoły Społecznej, w której wprowadzono regulamin używania telefonów.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
Zdjęcia: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami