father and son g544d47fd3 1280 2Nadal dostępne są bilety na organizowane w Poznaniu w dniach 22-23.10 WarszTaty „7 Sekretów efektywnego ojcostwa”. Warto nabyć je jeszcze dziś. 
 
Jak informują organizatorzy wydarzenia, warsztaty „7 sekretów…” mają na celu odbudowywanie i wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinach oraz rozwijanie umiejętności rodzicielskich. Sam program zaś nawiązuje głównie do badań socjologicznych doktora Kena Canfielda zawartych m.in. w książce „Siedem Sekretów Efektywnych Ojców", w której to znaleźć można wszystko, co ważne w byciu tatą.

Jak czytamy w zaproszeniu, dzięki WarszTatom uczestnik rozpozna silne i słabe strony swojego ojcostwa czy posiądzie umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju. Ponadto stworzy praktyczny plan działania dla taty, jak również zobaczy jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca. Co ważne, będzie miał okazję wymienić doświadczenia w męskim gronie i tworzyć środowisko aktywnych i zaangażowanych ojców. Co ciekawe ważne, w pierwszym dniu eventu mile widziane są małżonki uczestników, które będą mogły wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym panelu.

Choć adresatami warsztatu są panowie wraz z ich małżonkami, to tak naprawdę – jak wyjaśnia Karol Wojtyna, koordynator warsztatów w Tato.Net – ich beneficjentami będą dzieci. – Gdy ojciec będzie szczęśliwy, to szczęście udzieli się także jego potomstwu – podkreśla, zaznając jednocześnie, iż podczas warsztatu ojcowie otrzymają zarówno wiedzę jak i praktykę. – Skupiamy się na mocnych stronach ojcostwa jak i obszarach wymagających poprawy – precyzuje.
Wojciech Czeronko, prezes Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego i współtwórca Inicjatywy Tato.Net serdecznie zaprasza naszych Czytelników do udziału w wydarzeniu, informując, iż wejściówki w dalszym ciągu są dostępne.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Inicjatywa Tato.Net uruchomiona w 2004 roku w ramach wspomnianej Fundacji Cyryla i Metodego. Misją Tato.Net – jak czytamy na tato.net – jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.
 
Kiedy: 22-23.10.2021 (piątek godz. 18.00 - 21.00; sobota godz. 09.00 - 18.00)
Gdzie: Rynek Wildecki 4, 61-546 Poznań
Zapisy: www.tato.net/7spoznan
po zastosowaniu kodu - PFR - ZAINTERESOWANI OJCOWIE OTRZYMAJĄ RABAT!
 
Program warsztatów:
Piątek, 22.10.2021 r.
18.00 – przywitanie i wprowadzenie
19.00 – część pierwsza (piątek z udziałem żon uczestników)
21.00 – zakończenie
Sobota, 23.10.2021 r.
9.00 – rozpoczęcie
10.30 – przerwa
11.00 – część pierwsza
13.00 – obiad
14.00 – część druga
16.00 – przerwa
16.30 – część trzecia
18.00 – zakończenie
 
oprac. kp
Zdjęcie ilustracyjne: tato.net