Wysłuchać głosu kobiet – relacja z warszawskiej konferencji „Polka XXI w.”
Zdjęcie: Elżbieta Lachman

Wysłuchać głosu kobiet – relacja z warszawskiej konferencji „Polka XXI w.”

Wieczorną galą, na której obecny był premier Mateusz Morawiecki, zakończyła się wczoraj w Warszawie konferencja „Polka XXI w.”. Wydarzenie, podczas którego managerki, aktywistki społeczne, ekspertki oraz przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej debatowały o najważniejszych dla kobiet tematach, było okazją do zaprezentowania się nie tylko pań obecnych stale w przestrzeni publicznej, ale też innych kobiet mających sprecyzowane i interesujące spostrzeżenia na gospodarkę, rodzinę, zagadnienia związane ze zdrowiem, ekologią, edukacją, kulturą i postępem technologicznym.


Kobiety to nie jest wcale „słaba płeć”

Podstawowym założeniem konferencji jest bowiem wsłuchanie opinii nie tylko tych kobiet, które na co dzień aktywnie zabierają głos w debacie publicznej, ale także tych, które ze względu na miejsce zamieszkania, czy życiowe role nie zawsze mają okazję publicznie zaprezentować własne poglądy ze swojej perspektywy.
 
400 KADR prem 2022 06 01 8
 
- Nie ma co ukrywać, że w życiu zawodowym kobietom jest trudniej – powiedział premier na wieczornej gali. – Ze swojej strony mogę obiecać, że będziemy starali się poprawiać warunki życia, pracy, przedsiębiorczości właśnie dla kobiet – dodał polityk.
 
Pogratulował paniom determinacji oraz siły woli i wspomniał o kobietach, które z powodzeniem funkcjonują w świecie biznesu, kultury, polityki „przebijając się przez trudne meandry naszej rzeczywistości”.

Nawiązując do wątków osobistych, premier przyznał, że sam dość długo żył w otoczeniu samych kobiet – mamy i trzech sióstr. Jego ojciec był ścigany przez władze PRL-u (Kornel Morawiecki był działaczem opozycji antysystemowej ,, liderem "Solidarności Walczącej" – dop. red.) i - ja się wyraził premier - „nie było go ze mną”. Zwierzył się, że miał szczególne szczęście do dwóch kobiet – mamy i żony. Wspomniał także o córkach, które wykazują się pewnością siebie oraz wolą i determinacją w realizacji założonych celów.

- Na pewno nie pasuje do nich określenie „słaba płeć” – powiedział premier.

Podkreślił, że kobiety i mężczyźni muszą mieć nie tylko równe prawa, ale i równe szanse.

- Choć wiele udało się zrobić, to bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia – powiedział M. Morawiecki.


Panele tematyczne polem do wymiany opinii

 
870 ELA scena n
 
Wśród 70 uczestników konferencji znależli się także mężczyźni. Jednym z nich był dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, partnera konferencji, który wystąpił w panelu dotyczącym demografii.

- Dom to „fabryka" kapitału ludzkiego. Jeśli nie będzie rodzin z dziećmi, autentycznych domów rodzinnych, w których dokonują się procesy wychowawcze i wprowadzanie młodego pokolenia do życia społecznego i gospodarczego – to cały rynek upadnie – powiedział prof. M. Michalski podczas dyskusji.
 
- Kobiecie trzeba przede wszystkim pozwolić na to, by miała czas na macierzyństwo, zawiązanie relacji, stworzenie domu – mówiła Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. - Jedna trzecia Polek, jak pokazują badania, chce przynajmniej rok pozostać z małym dzieckiem, kolejne 30 proc. chce mieć na to dwa lata, a następne 30 proc. Polek deklaruje chęć trzyletniego urlopu wychowawczego, by móc pozostać z dzieckiem w domu w pierwszym okresie jego rozwoju – dodała D. Bojemska.
 
600 ELA chyba ZYCH n
 

Edukacja to także wychowanie

- Wiem, że dziewczęta w wieku 10-12 lat przechodzą kryzys tożsamości, że brakuje im wzorców. Chcemy więc być ich mentorkami, działać w szkołach podstawowych i takie inicjatywy wdrażamy - mówiła Katarzyna Paszkiewicz – managerka z firmy 3M, podczas panelu poświęconego edukacji. - Pokazujemy tym dziewczętom jak uwierzyć w siebie, co to oznacza być już dorosłą, jak można prowadzić swoja karierę, na jakie trudności można napotkać – wyjaśniała.
 
Dyskusja objęła też temat relacji nauczycieli, dzieci i rodziców w szkole.
 
- Wojna rodziców z nauczycielami jest krzywdząca dla dzieci. W trosce o nie należy współpracować. Nie da się dobrze wychować dzieci, jeśli przerzucamy obowiązki jeden na drugiego. Przerzucamy problemy, a nie usiłujemy ich wspólnie rozwiązywać – zauważyła Agnieszka Stefaniuk z „familyfun by mum”.
 
870 ELA spotk KTOS n
 

Polki nagrodzone

Podczas Gali Wieczornej Polka XXI w. wręczone zostały nagrody dla liderek, które w 2021 roku znacząco wyróżniły się swoimi aktywnymi działaniami na wielu różnych płaszczyznach oraz nagrody w konkursie „Fair to Women".

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Projekt PL, a Polskie Forum Rodziców jest partnerem konferencji.
 
Podczas konferencji obecne były przedstawicielki mediów Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie – Elżbieta Lachman, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców oraz Paulina Michalska, redaktor naczelna portalu Piękna Dziewczyna. Ich relacje publikujemy za portalach oraz na stronach społecznościowych obu redakcji.
 
----------------------
 
Relacje i informacje na temat konferencji „Polka XXI w.” opublikowaliśmy w kilku poprzednich tekstach:
 
 
 
 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE POLKA XXI
 
autor: wit
Zdjęcia: Elżbieta Lachman
Fixed Bottom Toolbar