Uchwałę dot. zmian w programie „Za życiem” przyjęła na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów. W latach 2022-2026 na realizację programu rząd chce przeznaczyć rekordowe 6 mld złotych. Zaplanowano w nim uruchomienie nowych działań, takich jak chociażby „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo”.

Paweł Wdówik wiceminister rodziny i polityki społecznej tłumaczy, że wzrost nakładów na realizację programu „Za życiem” to konsekwencja podejścia do wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

– W ostatnich latach uruchomiliśmy szereg nowych programów i przeznaczyliśmy zdecydowanie więcej pieniędzy na ten cel. Przyjrzeliśmy się też temu, jak działa program „Za życiem” i uznaliśmy, że w kolejnych latach wymaga on wzmocnienia – mówi Paweł Wdówik.

Nowe działania

W programie zaplanowano uruchomienie nowych działań, takich jak „Doradca rodziny” (jego celem jest zapewnienie kobietom w ciąży i ich rodzinom oraz rodzinom z dzieckiem/osobą niepełnosprawną dostępu do poradnictwa w zakresie form wsparcia), „Tranzycja na rynek pracy” (zakłada zmianę systemu przygotowania zawodowego uczniów z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym), „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo” (działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – ich celem jest m.in. pomoc młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich oraz przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa) czy „Zwiększenie dostępności pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej” (dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością będzie realizowane w oparciu o funkcjonujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Rzeczywista i pełna pomoc

Jak podają autorzy projektu, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

– Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Pełna wersja programu dostępna TUTAJ

autor: kjp
źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
zdjęcie: gov.pl