Ludność świata w listopadzie br. przekroczyła liczbę 8 miliardów. Szacuje się, że co cztery minuty na Ziemi rodzi się około 1000 dzieci. Jednak urodzenia w jednych rejonach znaczenie przewyższają liczbę noworodków w innych miejscach. Niedawno upubliczniono dane pokazujące jak wygląda obraz demografii w skali świata.
 

Indie i Chiny w czołówce

Warto przyjrzeć się tym liczbom, szczególnie wobec kryzysu demograficznego w większości krajów Europy, w tym i w Polsce. Być może staną się one jakąś inspiracją zarówno dla naukowców, jak i osób wyznaczających kierunki polityki demograficznej i rodzinnej państwa. Niedawno przyjęta została przez polski rząd „Strategia demograficzna 2040”, o której informowaliśmy na naszych łamach.
 
Dane pochodzą z World Factbook CIA i przedstawiają obraz globalnej demografii, pokazujący liczbę dzieci urodzonych na każdym kontynencie w przeliczeniu na 1000 urodzeń na całym świecie. Zostały opracowane w oparciu o szacunkowe populacje i wskaźniki urodzeń w 2022 r.
 
870 mapka najwiecej

Dla czterech głównych regionów pokazanych na powyższej infografice statista.com widać, że największą liczbę notuje pięć państw.

Przy populacji sięgającej ok. 1,4 miliarda i wciąż relatywnie wysokim wskaźniku urodzeń (ponad 2 dzieci na kobietę) na pierwszym miejscu w zestawieniu są Indie. Na każde 1000 dzieci, które przychodzą na świat, około 172 rodzi się w tym południowoazjatyckim kraju.
 
Chiny, które wkrótce zostaną wyprzedzone przez Indie jako najbardziej zaludniony kraj świata, zajmują drugie miejsce ze wskaźnikiem 103 noworodków na 1000 urodzeń na całym świecie. To dwukrotnie więcej niż w całej Europie, gdzie łącznie z Rosją na 1000 urodzeń w skali globu przypada zaledwie 52 noworodków.
 

Najwięcej dzieci rodzi kobieta mieszkająca w Afryce

 
870 pexels lagos food bank initiative 9968379
 
Po Azji, która odpowiada za ponad połowę wszystkich urodzeń na całym świecie, to Afryka jest kontynentem, na którym na świat przychodzi najwięcej dzieci. Afrykańskie kraje o największej liczbie urodzeń to Nigeria, z 57 dziećmi na 1000 urodzonych na świecie, Kongo (32 na 1000) oraz Etiopia (25 na 1000).

Pod względem współczynnika dzietności to właśnie te kraje sytuują się w światowej czołówce.


Najmniej dzieci w Korei Południowej

 
870 baby 710357 1280
 
Z kolei najmniej dzieci rodzi się w Korei Południowej. Współczynnik dzietności ma tam najniższy poziom na świecie i wynosi (na podstawie informacji z danych koreańskiego urzędu statystycznego z 2021 r.) 0,81, podczas gdy rok wcześniej było to 0,84.
 
Media informują, że Korea Południowa planuje zapewnić każdej rodzinie z nowo narodzonym dzieckiem większą pomoc finansową. Program skierowany do rodziców ma ruszyć w przyszłym roku. Tamtejsi politycy określili obecne perspektywy demograficzne w państwie jako „klęskę” narodową. 
 

W Europie wciąż mało urodzeń

 
870 KADR pexels rodnae productions 6849564
 
W krajach UE dzietność spadła w 2020 r. do 1,5 dziecka na kobietę (dane Eurostatu). Najmniej dzieci rodzi się na Malcie (1,14), w Hiszpanii (1,19), we Włoszech, Luksemburgu i na Cyprze. W Hiszpanii kobieta w ciągu swojego życia urodzi średnio 1,19 dziecka, które będzie miała w wieku średnio 31,2 lat.
 
W żadnym kraju Unii Europejskiej współczynnik dzietności nie osiąga liczby 2. Eksperci twierdzą, że aby utrzymać obecną wielkości populacji konieczne jest utrzymanie tego współczynnika na poziomie 2,1.
 
Najwięcej dzieci rodzi się we Francji - średnio 1,83 na kobietę, następnie w Rumunii - 1,8, w Republice Czeskiej - 1,71 i w Danii - 1,68.
 

Polska dzietność nienajlepsza

 
870 child 2814609 1280
 
Polska należy do państw europejskich o najniższym współczynniku dzietności. Obecnie wynosi on 1,32. Na naszych łamach prowadzimy bieżące monitorowanie sytuacji demograficznej kraju, a comiesięczne dane GUS dotyczące spraw przyrostu naturalnego komentuje dr Krzysztof Szwarc, demograf z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i nasz ekspert.
 
Gorzej niż w Polsce pod względem liczby urodzeń jest w Portugalii, Finlandii, Grecji, Luksemburgu, na Cyprze, we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie.

Zauważalna jest pewna prawidłowość – zdecydowanie najgorsze wyniki osiągają państwa południa Europy. W najgorszej ósemce krajów EOG znalazło się ich aż sześć, a najlepszy wynik spośród krajów, które można zaliczyć do tego grona zanotowała Bułgaria (ze współczynnikiem na poziomie 1,58 zajęła ex aequo 12 miejsce obok Belgii).
 

Wzloty i upadki europejskiego współczynnika dzietności

 
870 Fertility rate 2020
 
Średni poziom współczynnika dzietności w Unii Europejskiej od 2016 roku sukcesywnie spada – z poziomu 1,57 do 1,5 w 2021 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że utrzymuje się on na podobnym pułapie już od ponad dekady, gdy dobiegł końca gwałtowny trend wzrostowy, zapoczątkowany w 2001 roku. Wówczas w zaledwie 7 lat współczynnik dzietności wzrósł z poziomu 1,43 do 1,57.
 

Sytuacja demograficzna wpływa na politykę imigracyjna UE

Zdaniem ekspertów od demografii, choć sytuacja jest obecnie nieco lepsza niż na przełomie wieków, trudno przypuszczać, że w najbliższej przyszłości wydarzy się znaczący skok, który pozwoli osiągnąć poziom dzietności pozwalający na utrzymanie obecnej wielkości populacji, a co nawet ważniejsze, zrównoważenie gwałtownie przyrastającego udziału seniorów w społeczeństwie.
 
Z tego względu w Europie zdecydowano się na postępujący przypływ imigrantów spoza UE. Efektem takiej polityki jest wzrost odsetka dzieci urodzonych w UE przez imigrantki; który obecnie średnio wynosi 21 proc. urodzeń.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: forsal.pl, 300gospodarka.pl, statista.com
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com