child 865116 1280Rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji wspierających rodziny, a także pedagodzy i psychiatrzy spotkali się 25 maja br. w Rybniku w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, by rozmawiać o ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami. Spotkanie przebiegało pod hasłem:
„Kochamy nasze dzieci i chronimy je - stop dla ideologii LGBT w naszych miastach”.

To nie pierwsze tego typu spotkanie w Rybniku podjęte z inicjatywy samych rodziców zatroskanych o to, jakie treści przekazywane są ich dzieciom. Rodzice są zaniepokojeni nie tylko seksualizacją dzieci, ale również niepokoi ich możliwość uzależnienia ich dzieci od narkotyków, alkoholu, pornografii czy cyberprzemoc… Dlatego nie chcą być bierni. Chcą aktywnie wspólnie działać w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszej ochrony, a także domagać się takiej ochrony od instytucji do tego przeznaczonych.

Rybniccy rodzice wystosowali także apel do samorządowców, w którym można m.in. przeczytać: „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stopniowego wprowadzania do polskich szkół projektu edukacji seksualnej realizowanego według kryteriów Deklaracji LGBT+ powiązanej w zakresie przyjętych standardów z wytycznymi WHO. Ze względu na treści demoralizujące młode pokolenie występujące w przyjętym projekcie dostrzegamy w powyższych działaniach naruszenie zagwarantowanego Konstytucją RP prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami rodziców”. I dalej: „Apelujemy do władz samorządowych o podjęcie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed upowszechnianiem demoralizujących treści w placówkach oświatowych oraz o niezwłoczne wdrożenie programów systemowego wsparcia polskich rodzin!”.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com