To już ostatni rok obowiązywania ulgi na dziecko na dotychczasowych zasadach. Co nas czeka w przyszłym roku rozliczeniowym? Jak alarmuje branżowy portal e-pity.pl, wyeliminowanie składki zdrowotnej z zakresu ulgi prorodzinnej negatywnie wpłynie na budżet polskich rodzin…

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, osoby fizyczne muszą złożyć roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu. Wśród wielu odliczeń, najczęściej korzystaliśmy oczywiście z ulgi na dziecko. Jak się okazuje, w tym roku rozliczeniowym po raz ostatni w tym kształcie. Polski Ład wprowadził tutaj jedną istotną zmianę.

Tak jest obecnie

Obecnie (jeszcze) jest tak, że rodzic, któremu po zastosowaniu ulg, odliczeń, kwoty zmniejszającej lub po prostu zarabiający niewiele ma prawo skorzystać z ulgi na dzieci nawet jeśli jego podatek wynosił 0 złotych.

Jak wyjaśnia branżowy portal e-pity.pl, przysługuje mu wówczas zwrot niewykorzystanej ulgi (nadwyżki), a jedynym ograniczeniem tej kwoty jest suma składek ZUS i składek zdrowotnych, opłacanych przez podatnika. Wspomniany zwrot nie może przekroczyć sumy tych składek. Jednym słowem, podatnik, u którego podatek wynosił zero złotych, sprawdza sumę składek ZUS i zdrowotnych płaconych lub pobranych z jego wynagrodzeń, i do tej łącznej kwoty może otrzymać zwrot na dzieci.

Tak będzie za rok

Nowelizacja przepisów sprawia, iż od 1 stycznia tego roku rodzice, rodzice zastępczy lub opiekunowie zarabiający najniższą krajową, mieszczą się w takim przedziale przychodów, który zwalnia ich z płacenia zaliczek na podatek od dochodu.

− Wynika to z przepisów Polskiego Ładu, który zwiększa kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie. To wpływa bezpośrednio na wysokość składek społecznych i zdrowotnych osób zarabiających najniższa krajową − wylicza strefabiznesu.pl.

Tymczasem w przewidzianych w ramach Polskiego Ładu nowelizacjach ulgi na dziecko, zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości wspomnianych składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Jak czytamy, jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie ją robił wyłącznie do wartości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

− W efekcie zwrot będzie możliwy tylko do wysokości składek ZUS. Biorąc pod uwagę, że składka zdrowotna w przypadku wielu podatników zostanie znacząco podwyższona oraz nie będzie odliczana od podatku, wyeliminowanie jej z zakresu ulgi prorodzinnej pozostaje zmianą, która negatywnie wpłynie na budżet polskich rodzin − ocenia portal e-pity.pl.

Oczywiście, wszystkie zmiany w uldze prorodzinnej obowiązywać mają począwszy od wynagrodzeń za rok 2022, a rozliczenie za rok podatkowy 2021 (PIT składany w 2022 r.) obowiązywać mają na dotychczasowych zasadach.

PORADNIK JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ NA DZIECI W TYM ROKU ROZLICZENIOWYM

autor: kjp
źródło: e-pity.pl, strefabiznesu.pl, podatki.gov.pl
zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com