Ulga dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku!

Ulga dla rodzin 4+ za cały rok, nawet gdy czwarte dziecko urodzi się pod koniec roku!

Jak sprecyzowało w komunikacie Ministerstwo Finansów, ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

Jak już informowaliśmy, ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Przychód do 85.528 zł

– To rozwiązanie dla wszystkich rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci – niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi  rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego przychód wynosi do 85.528 zł, nie będzie płacić PIT. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę. Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115.528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231.056 zł – pisaliśmy w artykule Masz co najmniej czwórkę dzieci? Nie zapłacisz podatku!

Nawet 31 grudnia

Co ważne, rodzice będą mogli skorzystać z ulgi za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko pojawi się w rodzinie dopiero 31 grudnia. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, dla potrzeb tej ulgi warunek posiadania czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Tym samym, jeżeli więc czwarte dziecko urodzi się np. 31 grudnia to rodzice, po złożeniu rocznego zeznania PIT, dostaną zwrot całego zapłaconego w trakcie roku podatku od kwoty przychodów/dochodów do łącznej wysokości 231 056 zł.

– Jeśli dziecko urodzi się w nowym roku podatkowym, np. 1 stycznia, to rodzice będą korzystać z ulgi w nowym roku podatkowym, również za cały rok, ale nie będą z niej korzystać za rok poprzedni. Polski Ład nie zmienił zasad i konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy – precyzuje resort finansów.

Rodzice mają wybór

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, rodzice mogą korzystać z ulgi w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek, lub dopiero w zeznaniu podatkowym. – Sami o tym decydują. Jeśli nie mają jednak pewności czy ostatecznie spełnią warunki do ulgi (na przykład w związku z przekroczeniem limitu dochodów przez pełnoletnie, uczące się dziecko), mogą skorzystać z niej dopiero na etapie złożenia zeznania podatkowego.

oprac.: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl  

Fixed Bottom Toolbar