Strategia Demograficzna dla Polski ogłoszona
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Strategia Demograficzna dla Polski ogłoszona

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbary Sochy oraz premiera Mateusza Morawieckiego ogłoszony został projekt Strategii Demograficznej 2040.

Podstawowe założenia projektu przedstawiła minister Barbara Socha. Stwierdziła, że według niektórych badań nawet 98 proc. Polaków pragnie mieć dzieci, a 40 proc. z nich deklaruje, że chciałoby posiadać ich troje, lub więcej. Jednak dane demograficzne pokazują, że sytuacja daleko odbiega od tych marzeń i planów.

Za cel strategiczny ogłoszonego projektu minister B. Socha uznała podniesienie dzietności polskich rodzin do poziomu zbliżonego do zastępowalności pokoleń w perspektywie 20 lat.

Projekt został rozpisany na trzy cele szczegółowe i 12 obszarów działania, które mają być kompleksowo i równolegle realizowane.

Cele strategiczne projektu to:

- wzmocnienie rodziny;
- znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci;
- podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.

Jako pierwsze podjęte mają być działania w czterech obszarach priorytetowych. Należą do nich:

1. Rynek pracy;
2. Opieka nad dziećmi do lat trzech;
3. Polityka mieszkaniowa;
4. Opieka zdrowotna.

W pierwszym obszarze projekt proponuje pakiet zmian w kodeksie pracy mających na celu zwiększenie elastyczności czasu pracy i stabilności zatrudnienia. W dziedzinie opieki nad małymi dziećmi kontynuowane mają być obecne programy rozwoju infrastruktury (np. żłobki) oraz wprowadzony zostanie zapowiedziany w Polskim Ładzie rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe instrumenty pojawią się w obszarze polityki mieszkaniowej. Będą to ,,Mieszkanie bez Wkładu Własnego” oraz bon mieszkaniowy. Pierwszy ma pomóc młodym rodzinom w uzyskaniu mieszkania, drugi ma wesprzeć możliwości rodzin wielodzietnych, nieraz żyjących w małych przestrzeniach, w zakupie większych mieszkań. Nowością w dziedzinie opieki zdrowotnej jest plan tworzenia modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego, mających na celu diagnozowanie par nie mogących mieć dzieci, ich leczenie, a także zapewnienie opieki prenatalnej i okołoporodowej.

Strategia zakłada też wsparcie trwałości rodzin, popularyzację kultury przyjaznej rodzinie oraz większe dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
 
Przedstawiona dziś wersja Strategii Demograficznej 2040 zostanie skierowana do konsultacji społecznych.

Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.

(wt)

Źródło: gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, gov.pl
Fixed Bottom Toolbar