4S4A4028Narodowy Dzień Życia – święto państwowe obchodzone 24 marca każdego roku w tym roku ze względu na stan epidemii przeszło (co zrozumiałe) niemalże bez echa. Tymczasem w uzasadnieniu uchwały z 2004 r. wprowadzającej przez sejm to święto można przeczytać, że dzień ten „powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Powinien być także „motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

„W obliczu trudnej sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa wszyscy jesteśmy świadkami codziennej walki o ludzkie życie – napisał Łukasz Mikołajczyk wojewoda wielkopolski w liście skierowanym do wszystkich działających na rzecz ochrony ludzkiego życia. – Takie momenty historii jak ten, w którym dziś jesteśmy, uświadamiają nas, że niezależnie od narodowości, poglądów czy koloru skóry każde ludzkie życie ma tę samą wartość – najwyższą. Dlatego dbajmy i chrońmy je, bo to właśnie nasz stosunek do życia jest prawdziwym sprawdzianem z człowieczeństwa”. W liście padają również słowa: „Obrona rodzącego się życia wpisana jest bowiem w godność i prawa człowieka, a także w proces wychowania w miłości, szacunku i solidarności. Te wszystkie elementy spaja ze sobą jedno słowo – rodzina”.

Cały tekst można przeczytać tutaj


Zdjęcie ilustracyjne/fot. Anna Makowska