Polska wypada lepiej w porównaniu do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem cyfryzacji. Szczególnie wysoki jest poziom cyfryzacji usług publicznych, dobrze wypadamy również pod kątem cyfryzacji sektora edukacji.
 

Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski to aż 98 proc.

Takie wnioski wypływają z raportu „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu" przygotowanego przez fundację Digital Poland oraz Microsoft i ogłoszonego podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
 
Raport powstał na bazie Digital Futures Index, który dostarcza danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju. Pokazuje obszary, w których odniesiono największe sukcesy, ale także na te, w których jest jeszcze wiele do zrobienia.
 
870 code 1076536 1280

Stan cyfryzacji danego kraju badano na podstawie 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa, kapitał ludzki.

Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wyniósł aż 98 proc., czyli tylko dwa procent poniżej średniej (100 proc.) przyjętej dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.


Usługi publiczne i edukacja w czołówce

To, że cyfryzacja kolejnych dziedzin naszego zycia nieustanie postępuje, możemy przekonać się praktycznie na co dzień. Początkowo Internet służył nam głównie do wyszukiwania informacji i obrazów (zdjęć, grafik), rozwijały się też różnego typu komunikatory (tzw. czaty).
 
870 pexels julia m cameron 4145153
 
Cyfryzacja w sferze gospodarki najszybciej wprowadzona została w bankowości, z czasem reformując inne dziedziny biznesu i usług publicznych. Proces cyfryzacji przyspieszył w dobie pandemii – zdalna praca i nauka stała się koniecznością. Ogromna karierę robią też media społecznosciowe, wpływając znacząco na międzyludzkie relacje., 
 
Jednak zjawisko to ma także swoje negatywne strony, szczególnie dla dzieci i młodzieży nadmiernie, nieumiejętnie i nie zawsze świadomie korzystających z nowoczesnych technologii i narażających się na psychiczne i fizyczne dolegliwości, o czy wiele na tych łamach piszemy.
 
Niemniej w sferze usług dla dorosłych cyfryzacja wiąże się m.in. z oszczędnością czasu, wygodą i efektami ekologicznymi (np. mniej dokumentów papierowych na rzecz cyfrowych). Z analizowanych wskaźników wynika, że Polska zajmuje własnie wysokie miejsce w rankingu, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych – aż 45 proc. powyżej średniej. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozpowszechnienie aplikacji mobilnej mObywatel.
 
Dobrze wypadamy również pod kątem cyfryzacji sektora edukacji – 18 proc. powyżej średniej.
 

Za mało kobiet w technologii

 
870 woman 3597101 1280
 
Natomiast gorzej wypadamy w kategorii „kapitał ludzki", tzn., jeżeli chodzi o poziom umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Tu Polska osiągnęła wynik o 15 proc. niższy od średniej Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Wynika to głównie z niskiej aktywność kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszego odsetka studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) i kierunki ścisłe (38 proc. poniżej średniej).
 
Aby poprawić ten stan rzeczy fundacja Digital Poland organizuje szeroko zakrojoną inicjatywę edukacyjno-technologiczną o nazwie Digital Festival. Ma ona na celu promowanie uczenia się przez całe życie. W trakcie festiwalu odbywa się wiele bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, również dla seniorów.
 

Polska znaczącym dostawcą usług IT

 
870 analysis 1841158 1280
 
Raport ujawnia, że słabiej wypadamy też w zakresie infrastruktury cyfrowej (13 proc. poniżej średniej). Mimo tego, Polska staje się znaczącym dostawcą usług informatycznych zarówno dla państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii czy USA.
 
Zdaniem ekspertów w rozwoju cyfryzacji bardzo pomogła szybka adaptacja zdalnego modelu pracy i praktyczne zniesienie jakichkolwiek barier w świadczeniu usług poza granicami Polski. Zwiększenie eksportu ma oczywiste zalety, ale też sprawia, że projekty realizowane na polskim rynku są coraz droższe, z powodu nieustającej walki o pracowników IT.
 
O sukcesach polskich aplikacji cyfrowych pisaliśmy m.in. w tekście „Rodzice będą mogli skuteczniej odciąć dziecko od niewłaściwych treści w sieci".
 
Oprac.: wit
Źródło: DoRzeczy.pl, polskieradio24.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com