Rzecznik Praw Obywatelskich za pozbawieniem rodziców konstytucyjnych praw?

people 2557510 1280Rzecznik Praw Obywatelskich chce, żeby do szkół wprowadzono obowiązkową edukację seksualną, tym samym zabierając konstytucyjne prawa rodzicom „do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. W tej chwili rodzice mogą wyrazić zgodę na takie zajęcia bądź nie, zatem to oni decydują czy chcą, żeby ich dziecko uczestniczyło w tego typu zajęciach. Tego prawa chce rodziców pozbawić Rzecznik Praw Obywatelskich, uważając że nie są kompetentni w tej dziedzinie.

Tymczasem w obronie rodziców stanął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W komunikacie PAP można przeczytać: „To zdumiewające, że Adam Bodnar, który ślubował obronę konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie tylko nie chce ich bronić, ale żąda zmian, które będą pogwałceniem Konstytucji. Nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie działanie. Mówię zdecydowane "nie" pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół. Mówię zdecydowane "nie" wpuszczeniu edukatorów seksualnych na szkolne korytarze. Mówię też zdecydowane "nie" wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka”. I dalej: „Rzecznik Praw Dziecka wyraża również stanowczy sprzeciw wobec oskarżania polskich rodziców o brak umiejętności, a nawet chęci wychowywania własnych dzieci”.

Rzecznik Praw Dziecka oświadczył także, że „Poglądy czy osobiste doświadczenia, także w wielości czy różnorodności związków, nie powinny być podstawą do wydawania ocen, które godzą w miliony polskich obywateli wychowujących dzieci z miłością, odpowiedzialnością i szacunkiem. To jest głęboko krzywdząca opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dodatku nie poparta żadnymi rzetelnymi badaniami”. Co więcej, Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że "państwo nie może realizować celu indoktrynacji, który może być rozumiany jako brak respektowania religijnych lub filozoficznych przekonań rodziców” i że „to jest granica, której nie wolno przekraczać".

Swoją drogą ciekawe (a nawet paradoksalne), że w obronie praw rodziców staje Rzecznik Praw Dziecka, a nie Rzecznik Praw Obywatelskich - tak jakby rodzice nie byli „obywatelami” a powołany do stania na straży praw obywateli Rzecznik zamiast tych praw bronić, chce ich pozbawić określoną grupę społeczną.


(PAP)

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar