zmiany w systemie podatkowym

Ostre zmiany w „Polskim Ładzie”. Rząd zapowiada ich wejście w życie od 1 lipca

– Obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmiany w zakresie składki zdrowotnej i rezygnację z tzw. ulgi dla klasy średniej – zapowiedział rząd. Na szczęście kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. 

Wszystkie proponowane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Co nas czeka, jeśli wejdą w proponowanym kształcie?

12 proc. PIT zamiast 17 proc.

Rząd proponuje obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym 120 tys. zł. Jak wylicza, rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, czyli w sumie – 25 mln podatników. – Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników – przekonuje resort finansów.

Preferencje przy składce zdrowotnej

To nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców (na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej). Zainteresowani będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne, ale do określonego limitu. Ile on wyniesie? W przypadku liniowców limit ów wyniesie 8,7 tys. zł (mowa o pomniejszeniu dochodu), dla ryczałtowców z kolei – 50% zapłaconych składek (w tym przypadku pomniejszenie przychodu), dla podatników na karcie zaś – 19 proc. zapłaconej składki (tutaj mowa o pomniejszeniu podatku). Według MF zmiana ta dot. 1,4 mln podatników.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/28HFScC4Y8A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Rząd zapowiada likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, zwanej przez złośliwych „legislacyjnym potworkiem”. Pierwotnie przysługiwała ona osobom zarabiającym między 5 tys. 701 zł a 11 tys. 141 zł brutto miesięcznie.

– Problem jednak w tym, że takie skonstruowanie ulgi generowało wiele problemów. W efekcie mogło dojść do sytuacji, że wielu podatników będzie musiało zwrócić ulgę, gdy straci pracę albo dopłacić podatek, jeśli otrzymają nadprogramową premie lub nagrodę – pisał portal Businessinsider.

– Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej) – zapowiedział właśnie wiceminister finansów Artur Soboń.

najważniejsze zmiany 

Pozostałe proponowane zmiany:

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach. Rozwiązujemy problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Chcemy również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek. Zwiększymy też rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponujemy podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Dla samotnych rodziców. Przywracamy możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.

Preferencje dla rodzin i dzieci. Proponujemy również zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej). Chcemy też, by renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł. Uważamy też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Wpływy z 1 proc. dla OPP. Przygotowaliśmy specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP. Dzięki niemu wyrównamy różnicę w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT. Wydłużamy termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

CZYTAJ TAKŻE:

Od dziś można składać roczne zeznania podatkowe: Złóż e-PIT, a otrzymasz zwrot podatku do 45 dni!

Ulga dla rodzin 4+ w pytaniach i odpowiedziach

Podatki. Ulga na dziecko w pytaniach i odpowiedziach. Sprawdź!

__________

oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Finansów
zdjęcie: Ministerstwo Finansów 

Fixed Bottom Toolbar