Dobre i silne więzi rodziców z dziećmi są jednym najważniejszych czynników, które skutecznie chronią dzieci przed ryzykownymi zachowaniami. Kiedy ich zabraknie, m.in. wskutek nadmiernego zapracowania rodziców, dzieci i młodzież szukają akceptacji, zrozumienia oraz wsparcia w nowych środowiskach – poza rodziną. Fundacja Mamy i Taty organizuje 15 września br. w Warszawie poświęconą tematyce więzi rodzinnych konferencję „Harmonia Życia Zawodowego i Rodzinnego a Bezpieczeństwo i Rozwój Dzieci”.


Czym jest work-life balance

Work-life balance to koncepcja zarządzania czasem, która stawia sobie za cel odnalezienie równowagi pomiędzy pracą (kariera, ambicje) a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina, duchowość).
 
870 pexels elina fairytale 3807188

Idea work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, jako odpowiedź na pojawiające się problemy społeczne, m.in. pracoholizm czy wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom. Także pracodawca – w myśl tej idei - powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy.


Prawidłowo funkcjonująca rodzina najlepszą ochroną dzieci

 
870 pexels vidal balielo jr 1682497
 
Tak więc „celem Work-Life Balance jest zachowanie harmonii między pracą i życiem rodzinnym, tak by żaden z tych elementów nie był zdominowany przez ten drugi. Równowaga pomiędzy tymi dwoma ważnymi aspektami życia pomaga w znalezieniu niezbędnego czasu na wychowanie dzieci przez oboje rodziców. Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi zaś najlepszą formę profilaktyki przed zachowaniami ryzykownymi i przestępczością dzieci i młodzieży. Rodzina stanowi też fundament dla dynamicznego rozwoju młodych ludzi” – piszą organizatorzy konferencji.


Konferencja – czas, miejsce, uczestnicy

 
870 pexels anastasiya gepp 2333715
 
Wydarzenie ma na celu odpowiedź na pytanie, jak wspierać rodziny w osiągnięciu równowagi między pracą a życiem rodzinnym. Wystąpią na niej eksperci z obszaru Work-Life Balance: psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy i prawnicy. Uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami, otrzymają interesujące materiały szkoleniowe oraz lunch.

Konferencja odbędzie się 15 września 2022 r. w Browarach Warszawskich, ul. Grzybowska 56 w Warszawie. Aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować poprzez stronę organizatora.

O kolejności uczestnictwa decyduje kolejność zapisów.


Podstawowe informacje o Konferencji

Termin: 15 września 2022 roku, godz. 9.30;
Rejestracja uczestników: od godziny 9:30;
Rejestracja na stronie: https://wlb.mamaitata.org.pl/
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN w Browarach Warszawskich, ul. Grzybowska 56 - Biura przy Warzelni, wejście B, IV piętro.
 
Konferencja jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 

Oprac. wit
Źródło: Fundacja Mamy i Taty, pl.wikipedia.org
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com