264322967 1005489543703758 5128252410075153283 nOgólnopolskie Forum Familiocentryczne pod takim tytułem odbyło się w czwartek w formule konferencji online. Skierowane było nie tylko do pracowników NGOsów i instytucji realizujących polityki społeczne, ale także do: nauczycieli, wychowawców, trenerów, duszpasterzy i wolontariuszy pracujących z dziećmi. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
Dr Jarosław Przeperski w publikacji „Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego”, zauważa, iż system pomocy i wsparcia rodzin z dziećmi, który kieruje swoje działania do znacznej liczby obywateli w Polsce, w dotychczasowym kształcie wydaje się nieefektywny i nie prowadzi do osiągnięcia głównego celu jakim jest odzyskanie przez rodziny samodzielności życiowej.
 
Dlatego istotne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Jedną z propozycji, zarówno badawczą jak i praktyczną, jest implementacja nowych perspektyw, np. familiocentrycznej. W literaturze polskiej jest to raczej nieznane podejście. Akcentuje ono konieczność postawienia rodziny w centrum działań, a także pozwala na określenie jakości relacji pomiędzy instytucją a rodziną. W artykule zaprezentowane zostały różne ujęcia paradygmatu familiocentrycznego, które mogą służyć zarówno jako paradygmat badawczy jak i schemat pozwalający na praktyczną optymalizację działań i systemu pomocowego – precyzuje.
 

263864863 450700369788492 935915778828702993 nRodzina najstarszą wspólnotą

Po otwarciu Forum, którego dokonał wspomniany dr Przeperski, wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, kulturoznawca, etyk gospodarczy, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim oraz prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w Poznaniu. Jak zaznaczył prelegent, to rodzina warunkuje wielowymiarowy rozwój społeczeństwa zarówno w sensie socjologicznym, ekonomicznym jak i geopolitycznym.
Gdybyśmy sięgnęli do historii, to widzimy rodzinę jako rzeczywistość przed państwową, to znaczy rodzina jest pierwszą i najstarszą wspólnotą, jaką ludzie tworzyli, jaka zdecydowała też o tym, że powstawały większe społeczności, klany, potem społeczności lokalne, wspólnoty, aż po duże – naród czy państwo. I to jest rzecz, o której nie możemy zapominać, że rodzina była wcześniej niż właśnie społeczeństwa czy państwa – przypomniał prof. Michalski.
 

Wykłady i panele

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: cytowany wcześniej prof. Michał Michalski, Iwona Czabak (Stowarzyszenie Marfan Polska), Agata Arciszewska (Związek Dużych Rodzin Trzy Plus), Jacek Sapa (Fundacja Narodowego Dnia Życia) oraz Łukasz Stec (Fundacja TE-DE-KA Tożsamość Dziedzictwo Kultura).
Mam wrażenie, że trend koncentracji na rodzinie powoli przebija się do narracji publicznej – mówiła Agata Arciszewska. – Dla mnie familiocentryzm to jedna z najbardziej ugruntowanych wartości jeśli chodzi o życie codzienne – dodała Iwona Czabak.
 

Wspieranie rodziny

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Życie. Jak czytamy, jej misją jest wspieranie rodziny na każdym etapie jej rozwoju. Jest współinicjatorem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP. Fundacja współtworzyła szereg kampanii społecznych m.in. „Rodzina ma głos”, „Rodzina przeciwko przestępczości”. – Od 2014 cyklicznie organizujemy coroczną konferencję „Wychowanie do samodzielności” dla rodziców i nauczycieli. Organizowaliśmy szereg konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu polityki i kultury prorodzinnej. Istotną częścią naszej działalności jest formowanie rodzin poprzez promowanie patriotyzmu, kultury i sportu. Realizujemy cykliczne wydarzenia m.in. „Bieg dla Bohaterów”, koncerty „Listopadowa Duma”, ale również konkursy, wystawy, uroczyste premiery filmowe z udziałem twórców – czytamy na familiocentryzm.pl.
 
kjp
źródło: familiocentryzm.pl
zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com