Ośrodek Rozwoju Edukacji jest organizatorem pierwszego ogólnopolskiego konkursu poświęconego rodzinie pod hasłem „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”. Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli. Prace konkursowe można nadsyłać do 24 czerwca br.
 

Rodzinny fundament edukacji

O tym, że szczęśliwa rodzina stanowi jeden z najważniejszych fundamentów rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży dobrze wiedzą dorośli - rodzice i nauczyciele. W życiu dziecka dom pełen miłości i szacunku dom odgrywa wielką rolę. Daje podstawy wychowania i nauki o świecie zewnętrznym. To z niego dziecko czerpie wzorce, które wynosi potem w świat, do własnej rodziny.
 
870 pexels kampus production 7492972
 

Celami konkursu są:

- podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka;
- ukazanie przykładów wartościowych relacji rodzinnych;
- wskazanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy rodziną a nauczycielem i szkołą;
- ukazanie pozytywnych przykładów nauczycieli wspierających rodziny;
- wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 

Konkurs adresowany jest do:

- uczniów klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
- uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych;
- nauczycieli uczący w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Zadania dla uczniów i nauczycieli

 
870 pexels max fischer 5212329
 
Zadania zostały podzielone na te przeznaczone dla uczniów oraz te dla nauczycieli.
 
Zadaniem ucznia – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej, na temat „Rodzina. Mając siebie − mamy tak wiele” w formie np.: opowiadania, listu, kartki z pamiętnika, eseju, rozprawki. Można napisać np. o rodzinnych przygodach, ulubionej formie wspólnie spędzanego czas, o ważnych wydarzeniach, o relacjach, które sprawiają, że rodzina jest wyjątkowa.
 
Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 1 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami.
 
Zadaniem nauczyciela – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej w formie scenariusza zajęć lekcyjnych lub scenariusza działań szkolnych poświęconych rodzinie. Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 2 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami. Dopuszczalne są załączniki, np. karty pracy, rysunki, ilustracje.
 

Termin nadsyłania prac konkursowych i nagrody

Prace konkursowe można nadsyłać od dnia 16 maja 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku do godziny 23:59.
 
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej: 1 miejsce – 1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł, 3 miejsce – 500 zł, wyróżnienie – 300 zł.
 
Konkurs zorganizowano w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin, który obchodzony jest 15 maja. Został on ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w celu podkreślenia znaczenia rodziny w społeczeństwie i wspierania rodzin poprzez realizację skutecznej polityki prorodzinnej.
 
600 729x308
 
Minister Edukacji i Nauki objął patronatem organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ogólnopolski Konkurs poświęcony rodzinie zatytułowany „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”.
 
Rejestracja na konkurs rozpoczęła się 16 maja 2022 r. Poniżej informacje, gdzie można zapoznać się z regulaminem oraz uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
 
Regulamin konkursu pt. „Rodzina. Mając siebie - mamy tak wiele” dostępny jest TUTAJ.
 
Więcej informacji o konkursie TUTAJ.
 
Oprac.: wit
Źródło: gov.pl
Zdjęcie: gov.pl, Pixabay.com, Pexels.com