Rodzina i dzieci są darem dla społeczeństwa – prof. Michał Michalski na Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Rodzina i dzieci są darem dla społeczeństwa – prof. Michał Michalski na Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

 
W dniach 19-23 września na zamku w Krasiczynie odbywa się Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu. W panelu dyskusyjnym „Polityka prorodzinna w perspektywie rozwoju Narodów Trójmorza” wziął udział dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 

Europa według koncepcji Roberta Schumana

Wydarzenie ma na celu integrację młodych, aktywnych społecznie liderów z krajów Trójmorza, czyli państw leżących pomiędzy morzami Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem (Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry).
 
Misją Forum jest budowa Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Roberta Schumana, francuskiego męża stanu, który widział przyszłości Europy jako wspólnotę państw opartych na chrześcijaństwie, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmie, a nie jako jednolitego superpaństwa.
 
870 KADR wszyscy 2022 09 22 7
 
Jedno ze spotkań Forum poświęcone było sprawo rodziny i jej znaczeniu nie tylko w wymiarze osobistym, ale społecznym i państwowym. W dzisiejszej dyskusji „Polityka prorodzinna w perspektywie rozwoju Narodów Trójmorza” wziął udział dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Wśród uczestników panelu znaleźli się także biskup Stanisław Jamrozek, poseł prof. Jacek Kurzępa oraz (zdalnie) Radosław Brzózka - dyrektor biura politycznego ministra edukacji i nauki.
 

Jeśli zniknie rodzina zniknie też kultura

Początek dyskusji skoncentrował się na rozważaniach, dlaczego dla nas i dla kraju rodzina jest tak istotna. Prof. M. Michalski odwołał się do obrazowego przykładu.
 
870 KADR 2022 09 22 29
 
- Wyobraźmy sobie, że ludzie to pasażerowie pociągu, w którym maszynistą jest państwo. Kultura nie jest jednym z wagonów takiego pociągu, ale raczej paliwem, które napędza. Podobnie rodzina - to ogniwo dające całemu składowi napęd. Jeśli ją zniszczymy pociąg nie pojedzie, bo nie będzie paliwa. I tak jest też z kulturą – powiedział prof. M. Michalski.
 
W opinii naukowca cywilizacja zachodnia dobrze poradziła sobie z wieloma problemami i wyzwaniami. W porównaniu z innymi kulturami ma niezaprzeczalne osiągniecia. Jeśli chcemy zniszczyć rodzinę, to musimy liczyć się ze skutkami. Zdaniem prof. M. Michalskiego powodem tak dużej agresji i braku tolerancji dla tradycyjnego modelu rodziny na Zachodzie jest fakt, że rodzina to podstawowa siła dla kultury.
 
Kultury nie można zapisać w prawie, ustawach, zakonserwować ją na tysiące lat. Kultura to coś żywego, niczym żywy organizm, bo tworzą ją ludzie. Dla jej utrwalenia i rozwoju potrzebna jest odpowiednio duża populacja, bo kultura ginie wraz ze zniknięciem społeczności, które ja kultywują. Dlatego, by się rozwijać i trwać w naszej kulturze musimy zadbać o kwestie demograficzne.
 

Zmienia się obraz rodzin wielodzietnych

Kolejny watek dyskusji dotyczył rodzin wielodzietnych. Jak stwierdziła moderująca rozmowę, w Polsce panuje trend do demonizowania rodzin posiadających kilkoro dzieci. Pogardliwie nazywani są „beneficjentami programu 500 plus”, uważa się, że wielu rodzin nie stać na wychowanie tylu dzieci. Skąd się wzięła ta demonizacja rodzin wielodzietnych i jak walczyć z tym trendem krzywdzącym rodziców i dzieci z rodzin wielodzietnych – pytała prowadząca.
 
870 KADR 2 2022 09 22 22
 
Prof. M. Michalski stwierdził, że jednak obraz rodzin wielodzietnych zmienia się na lepsze. W przeszłości, latach 40. I 50 XX w. duże rodziny były zjawiskiem normalnym, mimo, że były to trudne lata po II wojnie światowej.
 
Co się stało takiego, że później liczba rodzin wielodzietnych się zmniejszyła? – pytał naukowiec. Jego zdaniem zaczęto podkreślać względy negatywne.
 

Zapomniane rewolucje – depopulacja i kontrola

- Zapominamy o dwóch rewolucjach, do których doszło w XX w. – rewolucji aborcyjnej i antykoncepcyjnej – powiedział prof. M. Michalski. - Kiedy myślimy o polityce sowieckiej i nazistowskiej, to ich głównymi celami była depopulacja innych narodów – np. wielki głód na Ukrainie, a podczas II wojny światowej miliony ofiar Niemców i Sowietów. To właśnie Niemcy wprowadzili legalną aborcję w Polsce podczas okupacji, a potem Sowieci jej nie znieśli i taki stan trwał przez cały okres PRL-u – dodał naukowiec.
 
Łatwiej jest bowiem kontrolować mniejsze kraje i narody – kontynuował prof. M. Michalski. - W interesie Sowietów, a byliśmy pod ich kontrolą, nie był wzrost populacji Polaków. Aborcja była rodzajem polityki, kontroli społeczeństwa, zauważył uczony.
 

Przywileje dla mniejszych rodzin

- Małej rodzinie dawano priorytety – ocenił prof. M. Michalski. - Np. bloki projektowano i budowano tak, by w mieszkaniach mieściły się rodziny maksymalnie z 2-3 dzieci. To też było narzędzie kontroli. W Polsce rodziny wielodzietne pokazywane były w mediach w kontekście biedy, patologii. Ten obraz tak dobierano, by przekonać społeczeństwo, że duże rodziny są źródłem problemów.
 
Jednak to rodziny są podstawą rozwoju kraju, stwierdził naukowiec i wyraził nadzieje na poprawę demograficzną. Obecny wskaźnik urodzeń wynosi 2,1, a celem jest 3 – czyli trójka dzieci w rodzinie.
 
- Te dzieci znajdą prace, będą tworzyć kapitał, potrzebny na emerytury także tych, którzy dzieci nie mają – mówił prof. M. Michalski. - Oni jednak o tym nie myślą i liczą na wsparcie państwa. Ale to właśnie te dzieci, których nie chcą lub nie mogą mieć, będą pracować na ich emerytury - dodał.
 
870 KADR znak 2022 09 22
 

Rodzina a sukces i szczęście

Dalsza dyskusja skupiła się na związkach pomiędzy edukacją a polityką prorodzinną. Prof. M. Michalski przytoczył wyniki badań naukowych, które udowadniają, że wykształcenie ma wpływ na preferowany model rodziny oraz na osiągniecie sukcesu i szczęścia.
 
– Nie ma lepszego rozwiązania, jeśli chodzi o wsparcie społeczne jak rodzina – twierdzi prof. M. Michalski. - Kiedy patrzymy na wyniki badan i eksperymentów to stabilne rodziny są najlepsze dla dzieci. W USA opisano badania sprawdzające skutki podejmowanie decyzji o tym, że chce się być stabilną i zamożną częścią społeczeństwa. Jeśli młody człowiek po studiach rozpoczyna pracę, żeni się, zakłada rodzinę – to ma 80-90 proc. pewności osiągnięcia celów materialnych które sobie zakładał. Te szanse spadają, gdy albo zbyt szybko zostaje rodzicem, albo kiedy nie zawiera związku małżeńskiego.
 
- Tradycyjne zachowania cywilizacyjne – potwierdzona sekwencja wyboru okazuje się najlepsza. To jest sposób i na szczęście i nawet na zamożność – podsumował ekspert.
 
Prof. M. Michalski podał też przykład James’a Heckmana, amerykańskiego ekonomisty i matematyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2000 r., którego badania wykazały, że tzw. umiejętności miękkie, wykształcone w rodzinie przez pierwsze 3 lata życia, są najlepszym fundamentem do budowania relacji, zaufania i odpowiedzialności.
 
Kiedy dziecko idzie do przedszkola powinno mieć już wypracowane umiejętności miękkie – powiedział prof. M. Michalski. Najlepsze warunki do rozwoju takich umiejętności panują wtedy, gdy dziecko ma oboje rodziców biologicznych. Jest to odkrycie z XXI w, a wydaje nam się stare „jak świat” – podsumowywał naukowiec.
 
Teraz da się słyszeć teorie, że rodzina to źródło przemocy i innych dysfunkcji, mówił naukowiec. - Ale kiedy mamy miliony aut, to wśród nich zawsze jest jakaś marka, która się psuje, albo brzydko wygląda. Są setki milionów rodzin, wśród nich i takie z problemami. Jednak to rodzina daje społeczeństwu to, co najlepsze. Dzieci są darem dla społeczeństwa – podsumował prof. M. Michalski.
 
870 KADR sluchacz 2022 09 22 31
 
Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu odbywa się pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. Forum jest bezpłatne i otwarte dla każdego młodego lidera z Trójmorza, Europy i świata, któremu bliskie są wartości Europejskie w myśl Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Oprac.: wit
Źródła: Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu, dorzeczy.pl, radio.rzeszow.pl
Zdjęcia: Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu/YouTube
Fixed Bottom Toolbar