Ministerstwo Edukacji Narodowej 12009446345Grupa poznańskich rodziców, w tym m.in. redaktor naczelna portalu Polskie Forum Rodziców, Elżbieta Lachman, skierowała list z zapytaniami do minister edukacji Anny Zalewskiej, pisząc m.in.: „jako rodzice zaniepokojeni działaniami Urzędu Miasta Poznania dotyczącymi wprowadzania do szkół i finansowania „edukacji antydyskryminacyjnej”, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia rozesłania do szkół publikacji „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny”?  pobierz
– Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia do rekomendowania szkołom organizacji społecznych, publikując dokument: „Współpraca z NGO w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom. Oferty”?  pobierz
– Czy samorząd jak organ prowadzący ma uprawnienia, żeby na swojej stronie internetowej „Pomocne linki do zajęć antydyskryminacyjnych”, w tym „Podręczniki z opisanymi ćwiczeniami i wskazówkami do pracy w szkole/organizacji dostępne w internecie”?  pobierz
– Czy MEN rekomenduje znajdujące się na tej liście podręczniki?
– Czy według stanowiska MEN jest potrzeba wprowadzania „edukacji antydyskryminacyjnej” w szkołach, innymi słowy czy problematyka proponowanych przez Urząd Miasta Poznania zajęć antydyskryminacyjnych nie jest już ujęta w podstawach programowych innych przedmiotów szkolnych?
– Jakie kroki podjął czy podejmie w najbliższym czasie nadzór pedagogiczny, monitorując wprowadzaną przez Urząd Miasta Poznania „edukację antydyskryminacyjną”?
W odpowiedzi, pod którą podpisała się Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektor Departamentu Kształcenia i Wychowania Integracyjnego, pada m.in. stwierdzenie, że „Ministerstwo Edukacji

Narodowej nie rekomenduje żadnych pomocy dydaktycznych, w tym publikacji”, a dalej, że „podręcznik szkolny podlega określonej procedurze”. Podkreślono ponadto, że „Prezydent miasta, jako organ prowadzący szkoły, nie posiada kompetencji, aby narzucać rodzicom wartości, w duchu którym mają być wychowywane ich dzieci” i że „organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w szkołach tylko za zgodą dyrektora szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców”.

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie jest jednak zadowalająca. Nie wyczerpuje tematu i nie rozwiewa wszystkich wątpliwości rodziców. Szczególnie jeśli chodzi o ostatnie pytanie. Należy się zatem spodziewać, że zostanie podjęta kolejna próba uzyskania wiążącej odpowiedzi.