gdW sobotę 18 maja br. przed siedzibą Rady Miasta Gdańska odbyła się pikieta rodziców, którzy domagali się od władz miasta m.in. przestrzegania art. 72 p. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

Rodzice m.in. żądali wycofania z gdańskich szkół warsztatów Zdrovve Love. W opinii specjalisty na temat Zdrovve Love, zamieszczonej na stronie internetowej OdpowiedzialnyGdansk.pl można m.in. przeczytać: „Analiza wykazała, że w wielu miejscach nie ma ani rzetelnej ani prawdziwej wiedzy. Nie ma też ani słowa czym jest „zdrowie prokreacyjne” i od czego ono zależy. Natomiast zaproponowana w wielu miejscach wiedza to pseudonauka gender, którą otrzymają uczniowie szkół średnich, na specjalnych warsztatach realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych po wyrażeniu zgody przez rodziców”.

Organizatorem wydarzenia było m.in. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk zrzeszające m.in. rodziców, którzy chcą w sposób świadomy chronić dzieci przed zagrożeniami.


Fot. udostępnione przez Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk