Rodzice oczekują jednoznacznej opinii nadzoru pedagogicznego w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej

ipad 3765920 1280Rodzice z Poznania domagają się od nadzoru pedagogicznego zajęcia jasnego stanowiska (a także podjęcia kroków) w sprawie zajęć antydyskryminacyjnych finansowanych przez miasto w poznańskich szkołach. Wysłali w tej sprawie pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale odpowiedź, którą otrzymali uznali za niezbyt satysfakcjonującą. O sprawie pisaliśmy tutaj.

W związku z tym, że rodzice mają prawo domagać się od nadzoru pedagogicznego jasnych i wiążących opinii, do ministra edukacji na początku czerwca br. skierowane zostało kolejne pismo, pod którym podpisało się jeszcze więcej rodziców niż pod poprzednim listem. W treści można przeczytać m.in., że odpowiedź ministerstwa na poprzedni list „nie stanowi satysfakcjonującego rodziców wyjaśnienia ze strony nadzoru pedagogicznego”. I dalej:

„Nie tylko nie ma w nim odpowiedzi na wszystkie pytania (a właściwie wyczerpująco i konkretnie na żadne), ale nie rozwiewa również niepokoju rodziców związanego z przeprowadzanymi w poznańskich szkołach zajęciami. W związku z tym zwracamy się z ponowną prośbą o udzielenie wiążących odpowiedzi (po wcześniejszym wnikliwym przyjrzeniu się wskazanym materiałom źródłowym – linki podane poniżej) na pytania, które były już wysłane wcześniej listem z dnia 29 marca br.:
1. Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia rozesłania do szkół publikacji „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole. Pomocnik dydaktyczny”?
2. Czy samorząd jako organ prowadzący ma uprawnienia do rekomendowania szkołom organizacji społecznych, publikując dokument: „Współpraca z NGO w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałającej wykluczeniom. Oferty”?
3. Czy samorząd jak organ prowadzący ma uprawnienia, żeby na swojej stronie internetowej „Pomocne linki do zajęć antydyskryminacyjnych”, w tym „Podręczniki z opisanymi ćwiczeniami i wskazówkami do pracy w szkole/organizacji dostępne w internecie”?
4. Czy MEN rekomenduje znajdujące się na tej liście podręczniki?
5. Czy według stanowiska MEN jest potrzeba wprowadzania „edukacji antydyskryminacyjnej” w szkołach, innymi słowy czy problematyka proponowanych przez Urząd Miasta Poznania zajęć antydyskryminacyjnych nie jest już ujęta w podstawach programowych innych przedmiotów szkolnych?
6. Jakie kroki podjął czy podejmie w najbliższym czasie nadzór pedagogiczny, monitorując wprowadzaną przez Urząd Miasta Poznania „edukację antydyskryminacyjną”?
Przy czym na pytania 1-5 jako na pytania zamknięte wiążącą odpowiedzią będzie odpowiedź „tak” lub „nie”, a później jej uzasadnienie. Natomiast w odpowiedzi na pytanie 6 proszę podać konkretnie podjęte działania lub ich plany (łącznie z datą)”.

Z uwagą będziemy oczekiwać odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o której niezwłocznie poinformujemy.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar