wedding 1255520 1280dr Krzysztof Szwarc   

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczby zawartych małżeństw w listopadzie 2020 roku. Wprowadzone ograniczenia w zakresie organizowania wesel, spowodowane pandemią nie wpłynęły znacząco na liczbę ślubów jesienią ubiegłego roku.

Zazwyczaj listopad jest miesiącem, w którym zawieranych jest stosunkowo niewiele małżeństw. W 2019 roku było to 5,3 tys. Wynik oscylujący między 4-6 tys. powtarzał się w każdym kolejnym listopadzie w ostatniej dekadzie. I podobnie było w roku 2020. Według opublikowanych danych w listopadzie ubiegłego roku zawarto 5 tys. małżeństw. Jest to nieco mniej, niż w kilku ostatnich latach, ale też więcej niż na przykład w roku 2014 (wówczas było to 4,5 tys.).

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa miała wpływ na ilość zawieranych związków małżeńskich głównie w miesiącach wiosennych ubiegłego roku (wówczas to odnotowano o ponad 50% ślubów mniej niż w analogicznych miesiącach roku 2019). Latem nastąpił powrót do zbliżonego stanu z roku 2019.

Jednakże łączna liczba za 11 miesięcy roku wskazuje, że całoroczna liczba małżeństw w roku 2020 będzie najniższa w historii. W okresie styczeń-listopad 137,5 tys. par powiedziało sobie „tak”. W roku 2019 było to 174,4 tys. par, przy czym tamten rok zamknięto liczbą 184,6 tys. i wówczas była to druga najniższa liczba w powojennej historii Polski – mniej było tylko w roku 2013: 180,4 tys.

Można z niemal całkowitą pewnością stwierdzić, że nowa najniższa roczna liczba małżeństw będzie zanotowana w roku 2020. W ostatniej dekadzie bowiem rzadko zdarzały się przypadki, by w grudniu zawarto więcej niż 10 tysięcy związków małżeńskich.


Autor jest demografem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktorem statystycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Tata trojga dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com