IMG 69415 grudnia br. zostało powołane nowe ciało daradcze przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - które będzie bezpośrednio współpracować z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej. 16 br. grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego w skład Rady zostały powołane nowe osoby - m.in. Elżbieta Lachman, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodiców.

Przypomnijmy, że Elżbieta Lachman z wykształcenia jest germanistką, autorką wielu publikacji (w tym o tematyce rodzinnej), współtwórczynią Radia Studnia.pl, a także portali KartaDuzejRodziny.pl i GminadlaRodziny.pl. Odbyła kilkakrotnie staże w niemieckiej prasie regionalnej. Jest inicjatorką powstania i autorką koncepcji Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu, a także członkiem Rady Rodziny Wojewodzie Wielkopolskim i Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta Poznania. Ponadto mamą siedmiorga dzieci w wieku od 6 do 23 lat.

Serdecznie gratulujemy!