Już od września szkoły zatrudnią więcej nauczycieli specjalistów - psychologów, logopedów i pedagogów. Jeden etat ma przypadać na 50 uczniów, a w przypadku większej szkoły, na 100 uczniów placówka powinna wygospodarować 1,5 etatu i 0,2 etatu na każdą następną setkę dzieci. Co ciekawe, od 2024 r. limity te zostaną zmienione i trzeba będzie zatrudniać jeszcze więcej specjalistów - podaje „Rzeczpospolita”.

„Kurier Poranny” przywołuje raport Fundacji Szkoła z Klasą, według którego nauczyciele wskazują, że aż 40 proc. ich uczniów cierpi na depresję, 36 proc. jest uzależnionych od telefonu, 33 proc. wykazuje agresywne zachowania, 32 proc. ma problemy z rówieśnikami, a najpoważniejszym problemem 24 proc. uczniów są zaburzenia koncentracji.

Niskie poczucie własnej wartości uczniów

Z ubiegłorocznego raportu Fundacji Szkoła z Klasą „Rozmawiaj z klasą” wynika, że w oczach nauczycieli uczniowie mają niskie poczucie własnej wartości, źle odnajdują się w relacjach rówieśniczych, nie mają zaufania do nauczycieli i cierpią z powodu braku zainteresowania swoich rodziców.

Co więcej – szkoła, panujące w niej reguły, natężenie emocji i stresów są wielokrotnie bezpośrednią przyczyną, bądź powodem nasilenia problemów psychicznych uczniów.

– Wyniki badań układają się w szerszą historię: opowieść o szkole, która przestała być miejscem rozwoju, wspólnego dorastania i uczenia się, a zmieniła w szkołę dla szkoły, miejsce realizowania arbitralnej podstawy programowej – podsumowuje Marta Puciłowska, wiceprezes Fundacji Szkoła z Klasą.

Psycholog szkoła

Smutny obraz współczesnej polskiej szkoły

Jak czytamy, z raportu wyjawia się smutny obraz współczesnej polskiej szkoły, gdzie nie ma przestrzeni na rozmowę o emocjach, problemach i złożoności otaczającego nas świata, a uczniowie, nauczyciele i rodzice nie czują się wspólnotą, którą łączą serdeczne relacje i wzajemne zaufanie.

– A przecież relacje, które uczeń buduje z nauczycielami, kolegami i koleżankami są fundamentem mądrej edukacji – dodaje Agata Łuczyńska, prezes Fundacji Szkoła z Klasą – czytamy.

Z opublikowanych przez Fundację Szkoła z Klasą badań wynika ponadto, że w polskich szkołach powszechny jest brak profesjonalnej pomocy psychologicznej.

– Psycholog pracuje tylko w 6 na 10 placówek i to najczęściej w niepełnym wymiarze godzin. Brak specjalistów szczególnie widoczny jest w małych szkołach, które znajdują się poza dużymi ośrodkami miejskimi – wyliczają autorzy raportu.

oprac. kjp
źródło: Rzeczpospolita, Fundacja „Szkoła z klasą”
zdjęcie: Pixabay

CZYTAJ TAKŻE:

Gmina Sadki. Największy problem to uzależnienie od internetu i gier

Łódź. Uzależnienia. Terapia już dla przedszkolaków!

Opracowano metodę sprawdzającą predyspozycje dzieci do popadania w e-uzależnienia

Leczenie dzieci z e-uzależnień – ruszył program pilotażowy NFZ