W dniach 23-24 września odbędzie się w Budapeszcie IV Szczyt Demograficzny. To wydarzenie, podczas którego politycy, duchowni, eksperci, dziennikarze, naukowcy i działacze gospodarczy zaprezentują i omówią główne zagadnienia dotyczące rodziny.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi ,,Rodzina: klucz do zrównoważonego rozwoju” (ang. Family: The Key to Sustainability), a jednym z głównych tematów spotkań jest demografia i zrównoważony rozwój (ang. demography and sustainability). I właśnie w tej ważnej debacie udział weźmie dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM, kulturoznawca i etyk gospodarczy, zajmujący się m.in. problematyką rodziny w kontekście jej związków z kulturą i gospodarką, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
MM 1280 poz

- To szalenie ważny temat, który wydaje się być dziś marginalizowany. – powiedział nam prof. M.A. Michalski. - W kontekście zrównoważonego rozwoju wiele mówi się o ekologii, alternatywnych źródłach energii i zmianie stylu życia na mniej ingerujący w środowisku. To oczywiście rzeczy ważne, natomiast z horyzontu, niestety, znika człowiek, rodzina i społeczeństwo, których dobro zaczyna być w takim ujęciu sprowadzane głównie do kwestii takich jak zapewnienie dostępu do świeżego powietrza, wody i recyklingu. Równolegle więc – poza troską o środowisko naturalne i jego zasoby, powinniśmy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju w kontekście rodziny – która, jak wskazują badania – wręcz sprzyja bardziej optymalnemu wykorzystywaniu surowców i produktów.
 
- Liczę na ciekawą dyskusję i argumenty pokazujące, że rozwój demograficzny nie przekreśla perspektyw zrównoważonego rozwoju - dodał naukowiec.
 
Szczyt Demograficzny w Budapeszcie odbywa się co dwa lata, począwszy od roku 2015. Jak pisze w liście powitalnym skierowanym do uczestników wydarzenia węgierska minister rodziny Katalin Novák „Na Węgrzech rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Obecny rząd węgierski, który działa od 2010 r. prowadzi politykę prorodzinną, nie tylko propagującą wartości rodzinne, ale wspierającą powstawanie nowych rodzin, ochraniającą tradycyjne wartości i stwarzającą warunki do zapewnienia szczęśliwego życia rodzinnego każdemu obywatelowi”.

Na szczycie, obok kilku innych przywódców państw, wystąpi też premier Polski Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szczegółowe informacje o programie IV Szczytu Demograficznego TUTAJ.

oprac. wt

Zdjęcia: budapestidemografiaicsucs.hu/en / A. Makowska