Prof. Michał A. Michalski – ekspert Polskiego Forum Rodziców – Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Rodziny

7 176 13 marca br. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał prof. Michała A. Michalskiego na pełnomocnika ds. rodziny.

Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski jest ekspertem Polskiego Forum Rodziców, kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, badaczem współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorem ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Ponadto, ekspertem w ramach Bazy Ekspertów UAM, a także członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, jak również Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prof. Michalskiemu serdecznie gratulujemy!


fot. Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Fixed Bottom Toolbar