W dniach 21-22 czerwca odbędzie się w Poznaniu III Ogólnopolskia Konferencja Parentologiczna, podczas której badacze z całego kraju zajmą się problemartyką dotyczącą dzisiejszych rodziców i aktualnych modeli rodzicielstwa. Polskie Forum Rodziców objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

 
870 Dzialaj z nami
 

Zanalizują doświadczenie dzisiejszych rodziców

Naukowcy poddadzą analizie doświadczenia współczesnych rodziców. Wnioski wypływające z tych badań zaprezentowane zostaną w dniach 21-22 czerwca 2023 r. na III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej, która odbędzie się na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki (Kampus Ogrody) w Poznaniu. Konferencja jest kolejnym spotkaniem przeznaczonym dla osób zainteresowanych rodzicielstwem. Będzie stanowić okazję do zastanowienia się nad współczesnymi doświadczeniami rodziców, wymiany wyników badań naukowych, profesjonalnej wiedzy oraz indywidualnych opinii.
 
Badacze skupią się nad tym, co trapi rodziców, jakich zadań się podejmują i jakich działań wymaga od nich aktualna rzeczywistość. Tytuł przewodni konferencji „Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania” ma zachęcić do rozważenia zadań wynikających z bieżących trendów kulturowych, kryzysów i specyficznych problemów, z którymi zmagają się matki i ojcowie w trzeciej dekadzie XXI wieku.
 
870 family 457235 1280
 
Dwa otwarte panele dyskusyjne będą miejscem do podjęcia dyskusji o dylematach i wyzwaniach rodzicielskich. Będą to:
 
„Jakie znaczenie mają współcześnie dla rodziców rytuały przejścia, nadania i zatwierdzania, w których uczestniczą ich dzieci?”, który poprowadzi dr hab. prof. UAM Błażej Smykowski
 
oraz
 
„Rodzicielskie dylematy wychowawcze – między kontrolą a swobodą dziecka”, który poprowadzi dr hab. prof. UAM Lucyna Bakiera.
 

Program konferencji został podzielony na dziewięć sesji tematycznych:

 
1: Codzienne wyzwania rodzicielskie
2: Rodzicielstwo - szczególne wyzwania część 1
3: Rodzicielstwo w kontekście procesów społeczno-kulturowych
4: Rodzicielstwo - szczególne wyzwania część 2.
5: Rodzicielstwo w kontekście edukacji, wychowania i socjalizacji
6: Okołoporodowe doświadczenia matek
7: Rodzicielstwo ograniczone w czasie lub zagrożone - towarzyszenie rodzicom po prenatalnym rozpoznaniu wad letalnych lub ciężkich wad genetycznych płodu/dziecka
8: Macierzyństwo i ojcostwo z różnych perspektyw badawczych
9: Rodzicielstwo w obliczu zmian intra- i intersystemowych.
 
Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej jest Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM. Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera z Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W komitetach: honorowym, naukowym i organizacyjnym wydarzenia znajdują się autorytety naukowe z wielu polskich uczelni wyższych.
 
870 III OKP Program ramowy
 
 

Tematyka konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 
- rodzicielskie dylematy wychowawcze 
- rodzicielstwo – pomiędzy adoracją a negacją 
- rodzicielstwo a współczesne wyzwania edukacyjne 
- rodzice wobec mediatyzacji życia 
- rodzice wobec dziecięcych pytań o wojnę
- konsekwencje pandemii dla funkcjonowania rodziców 
- rodzice osób odraczających dorosłość
- rodzicielskie wątpliwości w konflikcie pokoleń 
- rodzicielstwo w rodzinach wielopokoleniowych 
- wyobrażenia na temat macierzyństwa i ojcostwa
- rodzicielstwo w tzw. alternatywnych formach życia rodzinnego 
- doświadczenia rodziców w chorobie 
- doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością 
- rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
- zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo.
 
870 people 3120717 1280
 
 
Udział w konferencji zapowiedzieli naukowcy i praktycy z zakresu psychologii, nauk o rodzinie, pedagogiki, socjologii rodziny, prawa, demografii, ekonomii, teologii, nauk medycznych, kulturoznawstwa. Obecni będą także nauczyciele i wychowawcy, a do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane problematyką rodzicielstwa.
 
Swoje wystąpienia przedstawią również studenci, którzy wystąpią w specjalnym bloku konferencji - sesji studenckiej.
 
Polskie Forum Rodziców znalazło się wśród patronów medialnych wydarzenia.
 
870 III OKP logotypy
 
Program konferencji jest dostępny na stronie organizatorów
 
Link do Księgi abstraktów TUTAJ.
 
  
III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania

Poznań, 21-22 czerwca 2023 r.
 
870 III OKP LOGO UAM
 
Miejsce konferencji:
Hol Collegium im. Floriana Znanieckiego
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. Szamarzewskiego 89/AB w Poznaniu
(Kampus Ogrody).
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: UAM, materiały organizatorów
Zdjęcia: UAM, materiały organizatorów, Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami