Sąd potwierdza prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

judge 1587300 1280Konstytucja RP, a także inne akty prawne (pisaliśmy o tym m.in. tutaj) gwarantują rodzicom prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Innymi słowy, to rodzice są pierwszymi i w gruncie rzeczy jedynymi wychowawcami swoich dzieci. I biorą za to pełną odpowiedzialność. Wszelkie instytucje, ale także państwo, mają obowiązek działać wyłącznie na zasadzie pomocniczości. Również dzieci mają obowiązek podporządkowywać się woli rodziców jako swoich opiekunów - warto przypomnieć, że do pewnego wieku nie są i nie mogą być partnerami swoich opiekunów, ale podmiotami wychowania i troski rodzicielskiej. 

W ostatnim czasie prawo  to zostało potwierdzone również wyrokiem sądowym. O sprawie informuje Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli zapadło orzeczenie w sprawie nastolatki, która pod wpływem radykalnej grupy przeszła na islam i zerwała kontakty z rodziną. Sąd potwierdził konstytucyjne prawo rodziców do wychowania córki zgodnie z własnymi przekonaniami. Uznał też zmianę przez dziewczynę religii bez zgody rodziców za przejaw demoralizacji”.

Rodziców - znanych na Ukrainie muzyków mieszkających obecnie w Polsce - przed sądem reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Z informacji podanej przez Ordo Iuris wynika, że "ich córka podczas zajęć teatralnych w Warszawie poznała osoby związane z Ośrodkiem Kultury Muzułmańskiej" oraz że "kontakt z nimi poskutkował konwersją nastolatki na islam i zerwaniem kontaktów z rodzicami, którym nie podobała się jej decyzja”, a także, że "dziewczyna pozostająca pod wpływem radykalnej grupy wielokrotnie zachowywała się agresywnie” w stosunku do rodziców.

Sąd uznając, że "nieletnia przejawia oznaki demoralizacji przejawiające się m.in. konwersją na islam bez zgody rodziców” zasądził m.in. nadzór kuratora.


(OrdoIuris.pl)


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar