Prawie 60 mld na 500+ i wspieranie rodzin
gov.pl

Prawie 60 mld na 500+ i wspieranie rodzin

Sejm przyjął w piątek budżet na 2022 rok. Zaplanowano w nim 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny.
 
Ustawa budżetowa zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetowe wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Tym samym deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł. Przy prognozowanej inflacji na poziomie 3,3 proc. oraz wzroście PKB o 4,6 proc. Za przyjęciem ustawy budżetowej zagłosowało 230 posłów.
 
Będą pieniądze na programy społeczne
 
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych. 
 
– Budżet państwa na rok 2022 uwzględnia m.in.: zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB; środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego; waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%; finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB; zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej; realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.
 
Na co zostaną przeznaczone budżetowe miliardy
 
Przejdźmy do konkretnych kwot. Wśród głównych kategorii wydatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. – jak podaje tvp.pl – są dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł, a kolejną kategorią wydatków pod względem wielkości jest subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która ma wynieść 77,7 mld zł.
 
Co ważne, w budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. – Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł – wylicza portal bankier.pl.
 
oprac. kjp
źródło: gov.pl, PAP, tvp.pl, bankier.pl
zdjecie ilustracyjne: pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar