29 marca 2023 r. odbyło się w Warszawie spotkanie „ESG & Sustainability FORUM - Go to the future" poświęcone zmianom jakie dokonują się we współczesnym świecie. Obok dyskusji na tematy ekonomiczne i technologiczne poruszono też problemy związane z rynkiem pracy. Gościem tej części spotkania była m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.
 
870 KADR 08 Socha
 

ESG - pozafinansowe oceny przedsiębiorstw

Dotychczas głównymi czynnikami wpływającymi na ocenę danego przedsiębiorstwa były jego wyniki finansowe, siła marki czy związana z tym skuteczność marketingu. Z czasem doszły kryteria innowacyjności, a ostatnio także kryteria pozafinansowe, czyli dotyczące ochrony środowiska (także klimatu) i dbałości o tzw. odpowiedzialność społeczną, czyli dobrowolne działania na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym.
 
870 Dzialaj z nami
 
Te ostatnie kryteria kryją się pod skrótem ESG - oznaczającym czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny.
 
Natomiast termin „Sustainability reporting” oznacza raportowanie zrównoważonego rozwoju.
 
Ten model raportowania staje się powoli standardem, a wkrótce także obowiązkiem 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.
 
870 09 widownia
 

Polityka klimatyczna kosztuje

Warto przy okazji zaznaczyć, że coraz większe obciążenia przedsiębiorców nowymi obowiązkami w zakresie tak „polityki klimatycznej” jak i pozyskiwania danych i raportowania coraz to nowych obszarów tylko pośrednio związanych z podstawowymi obszarami działalności firm wpływają na wzrost kosztów ich działania i mogą spowodować ich mniejszą konkurencyjność. Do tego koszty tzw. zielonej zmiany obciążają zwykłych obywateli.
 
Dziś ceny wszelkich tzw. proekologicznych rozwiązań są wyższe, niż tradycyjnych (np. pojazdy elektryczne, których produkcja – według części specjalistów – wyrządza więcej szkód środowisku, niż produkcja tradycyjnych pojazdów). Dopóki nie wystąpi sytuacja odwrotna, trudno będzie przekonać społeczeństwo do wprowadzania zmian tylko w oparciu o „słuszną ideę”. Dlatego też zmian nie wymusza się rachunkiem ekonomicznym, a odgórnymi dyrektywami, co w efekcie może spowodować ich wielką społeczną krytykę.
 
870 zbiorowka
 

Tempo zmian na świecie przyspiesza

Nikt nie może mieć już wątpliwości, że nasz świat zmienia się, a tempo tych zmian przyspiesza. Ilość tematów poruszonych podczas Forum świadczy, że różnego rodzaju zmiany zachodzą we wszystkich praktycznie dziedzinach naszego życia – począwszy od spraw związanych z pracą i mieszkaniami, a skończywszy na nowoczesnych technologiach. Przewidywane, szerokie skutki tych zmian były właśnie przedmiotem rozmów i polemik na „ESG & Sustainability FORUM - Go to the future".
 
Korporacje są znakiem naszych czasów. Ich dynamiczny rozwój i wpływ na gospodarkę, rynek pracy, a także inżynierię społeczną jest nie do przecenienia. To one pierwsze kształtują nowe zasady w obszarze relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Później do tych nowych modeli odnoszą się inne przedsiębiorstwa i struktury organizacyjne. Do tego dochodzi społeczny i środowiskowy aspekt oceny zawarty w koncepcji ESG.
 
870 02
 

Pracodawca i pracownik przyszłości – rośnie rola work-life balance

W panelu dyskusyjnym „Pracodawca i pracownik przyszłości. Społeczny aspekt #ESG” zastanawiano się jak nowy system pozafinansowej oceny przedsiębiorstw kształtuje wiele obszarów w organizacji, a szczególnie stosunki pracodawca - pracownik. W dyskusji, w której udział wzięli Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, dr Anna Partyka - Opiela, Partner, Szefowa zespołu Compliance, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Olga Morawska, Head of HR Strategy, KRUK S.A. oraz Bartosz Siwiak, Manager at People & Organisation, PwC zastanawiano się nad odpowiedzią na pytania w rodzaju:
 
▪️ Jak relacja pracodawca - pracownik będzie wyglądać w przyszłości?
▪️ Czy ESG wymusi zmiany w kodeksie pracy i na nowo zdefiniuje prawa i obowiązki zatrudnionych?
▪️ Czy tzw. kultura speak up (atmosfera otwartej komunikacji) ma szasnę przyjąć się na polskim rynku pracy?
▪️ Jakie znaczenie ma etyka w biznesie i czy jest ważna dla nowych pokoleń pracowników?
▪️ Co oznaczają kodeksy etyczne dla przyszłych pracowników i dla pracodawców?
 
870 03 Socha
 
Jak komentuje minister B. Socha: - Pracodawcy wdrażający rozwiązania wspierające osiąganie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym zauważyli szereg pozytywnych zmian, m.in. zwiększenie lojalności swoich pracowników, zmniejszenie rotacji, co przełożyło się na większą produktywność.
 

Technologie i finanse

Oprócz wspomnianych wyżej zagadnień goście Forum omawiali zmiany w bankach i instytucjach finansowych, zastanawiali się nad trendami technologicznymi, które zmienią świat, podjęli dyskusję na temat rynku nieruchomości i jakości mieszkań w przyszłości.
 
Tematykę Forum uzupełniły rozważania dotyczące przyszłości rynku energii oraz sposobami pomocy sektorowi MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w przygotowaniu do transformacji, którą zapoczątkowało ESG.
 
Wydarzenie odbył się w warszawskiej Fabryce Norblina, a jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie ESG.
 
WIĘCEJ NA TEMAT ESG TUTAJ
 
CZYTAJ TAKŻE:

Oprac.: wit
Źródło: gotothefuture.pl, pfr.pl
Zdjęcia: gotothefuture.pl
 
870 Dzialaj z nami