board 1666644 1280W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania można zapoznać się z informacją na temat zmian w finansowaniu zajęć dodatkowych w poznańskich szkołach i przedszkolach.

Radny Krzysztof Rosenkiewicz w interpelacji zadał pytania o „planowane ograniczenia nakładów na zajęcia dodatkowe w poznańskich szkołach”. Z udzielonej w grudniu 2019 roku odpowiedzi wynika, że w roku 2016 na finansowanie zajęć dodatkowych przeznaczono kwotę 6,6 mln zł, w roku 2017 - 7,3 mln zł, w 2018 r. - 7,6 mln zł, w 2019 r. - 6,7 (plan). Tymczasem kwota zaplanowana na rok 2020, to 4,3 mln zł. Są to dane dotyczące zarówno szkół, jak i przedszkoli.

W ramach tych ogólnych kwot przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w poszczególnych latach, niezmienna pozostaje od roku 2017 (także w planie na 2020 rok) kwota przeznaczona (w ramach konkursów) na finansowanie zajęć antydyskryminacyjnych – po 200 tys. zł każdego roku.

Podsumowując, ogólna kwota zaplanowana na zajęcia dodatkowe w poznańskich szkołach i przedszkolach w roku 2020 jest mniejsza o 2,4 mln zł (czyli o około 36 procent) w porównaniu z rokiem 2019 (plan). W porównaniu z rokiem 2018 ten spadek jest jeszcze większy. Tymczasem kwota zaplanowana na zajęcia antydyskryminacyjne pozostaje na tym samym poziomie od 2017 roku.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania dostępnym tutaj.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com